Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 10 Husby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 10 Husby Ö 1280 27,7% 37,0% 22,5% 12,8% 10,3% 48,6% 51,4% 1,1% 8,4%
Summa 1280 27,7% 37,0% 22,5% 12,8% 10,3% 48,6% 51,4% 1,1% 8,4%

http://www.val.se