Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vällingby 11 Nälsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vällingby 11 Nälsta V 1287 16,5% 35,0% 28,0% 20,6% 10,8% 51,0% 49,0% 1,4% 2,0%
Summa 1287 16,5% 35,0% 28,0% 20,6% 10,8% 51,0% 49,0% 1,4% 2,0%

http://www.val.se