Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 14 Kronobergsg. norra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 14 Kronobergsg. norra mm 1410 19,2% 43,5% 20,6% 16,7% 4,4% 49,4% 50,6% 1,6% 5,1%
Summa 1410 19,2% 43,5% 20,6% 16,7% 4,4% 49,4% 50,6% 1,6% 5,1%

http://www.val.se