Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 2 Mosebacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 2 Mosebacke 1368 19,2% 37,6% 23,8% 19,4% 7,2% 49,6% 50,4% 1,4% 3,7%
Summa 1368 19,2% 37,6% 23,8% 19,4% 7,2% 49,6% 50,4% 1,4% 3,7%

http://www.val.se