Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 17 Tobaksmonopolet mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 17 Tobaksmonopolet mm 1576 22,1% 40,4% 23,3% 14,3% 4,0% 47,1% 52,9% 1,5% 4,4%
Summa 1576 22,1% 40,4% 23,3% 14,3% 4,0% 47,1% 52,9% 1,5% 4,4%

http://www.val.se