Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 75 Fågelsången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
75 Fågelsången 1323 13,3% 37,5% 25,9% 23,4% 7,9% 48,1% 51,9% 1,0% 2,7%
Summa 1323 13,3% 37,5% 25,9% 23,4% 7,9% 48,1% 51,9% 1,0% 2,7%

http://www.val.se