Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nora 1253 18,1% 37,0% 25,4% 19,6% 12,5% 50,0% 50,0% 0,6% 4,4%
Summa 1253 18,1% 37,0% 25,4% 19,6% 12,5% 50,0% 50,0% 0,6% 4,4%

http://www.val.se