Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stensborg-Brokvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stensborg-Brokvarn 1318 16,2% 42,1% 19,5% 22,2% 9,5% 49,2% 50,8% 0,4% 0,8%
Summa 1318 16,2% 42,1% 19,5% 22,2% 9,5% 49,2% 50,8% 0,4% 0,8%

http://www.val.se