Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Upplands-Bro 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 12 1243 14,4% 36,1% 31,1% 18,3% 8,0% 54,4% 45,6% 1,1% 2,6%
Summa 1243 14,4% 36,1% 31,1% 18,3% 8,0% 54,4% 45,6% 1,1% 2,6%

http://www.val.se