Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Gimmersta - Nytorp - Raksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1422 13,9% 43,5% 26,1% 16,5% 8,6% 54,0% 46,0% 0,8% 1,5%
Summa 1422 13,9% 43,5% 26,1% 16,5% 8,6% 54,0% 46,0% 0,8% 1,5%

http://www.val.se