Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 7 Krusboda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
7 Krusboda S 1513 16,7% 40,1% 20,0% 23,3% 10,0% 49,4% 50,6% 0,9% 1,4%
Summa 1513 16,7% 40,1% 20,0% 23,3% 10,0% 49,4% 50,6% 0,9% 1,4%

http://www.val.se