Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl. 1145 17,6% 41,3% 26,4% 14,7% 8,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,6%
Summa 1145 17,6% 41,3% 26,4% 14,7% 8,6% 52,1% 47,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se