Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 18 Brandbergen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 18 Brandbergen S 1366 21,1% 31,1% 22,1% 25,7% 9,2% 51,0% 49,0% 0,6% 1,8%
Summa 1366 21,1% 31,1% 22,1% 25,7% 9,2% 51,0% 49,0% 0,6% 1,8%

http://www.val.se