Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 8 Vendelsömalm-Ramsdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 8 Vendelsömalm-Ramsdalen 995 13,9% 35,9% 21,0% 29,2% 8,3% 50,2% 49,8% 0,7% 1,0%
Summa 995 13,9% 35,9% 21,0% 29,2% 8,3% 50,2% 49,8% 0,7% 1,0%

http://www.val.se