Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 29 Vårsta/Malmtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 29 Vårsta/Malmtorp 647 14,2% 38,2% 24,0% 23,6% 9,1% 51,8% 48,2% 0,3% 0,9%
Summa 647 14,2% 38,2% 24,0% 23,6% 9,1% 51,8% 48,2% 0,3% 0,9%

http://www.val.se