Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 61 Eriksberg V/G:a Norsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 61 Eriksberg V/G:a Norsborg 1470 17,9% 35,0% 24,1% 23,1% 7,0% 52,2% 47,8% 1,4% 12,2%
Summa 1470 17,9% 35,0% 24,1% 23,1% 7,0% 52,2% 47,8% 1,4% 12,2%

http://www.val.se