Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 59 Norsborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 59 Norsborg V 1155 24,8% 37,4% 24,2% 13,6% 10,5% 49,7% 50,3% 1,6% 3,9%
Summa 1155 24,8% 37,4% 24,2% 13,6% 10,5% 49,7% 50,3% 1,6% 3,9%

http://www.val.se