Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kråkvik-Kungens kurva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kråkvik-Kungens kurva 1408 15,8% 38,2% 21,6% 24,4% 9,6% 51,7% 48,3% 0,9% 1,8%
Summa 1408 15,8% 38,2% 21,6% 24,4% 9,6% 51,7% 48,3% 0,9% 1,8%

http://www.val.se