Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Snättringe gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Snättringe gård 993 12,5% 49,7% 22,2% 15,6% 8,2% 50,7% 49,3% 0,8% 0,9%
Summa 993 12,5% 49,7% 22,2% 15,6% 8,2% 50,7% 49,3% 0,8% 0,9%

http://www.val.se