Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Milsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Milsten 826 14,5% 42,9% 20,6% 22,0% 8,6% 51,0% 49,0% 1,1% 1,6%
Summa 826 14,5% 42,9% 20,6% 22,0% 8,6% 51,0% 49,0% 1,1% 1,6%

http://www.val.se