Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 18 Grönvreten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
18 Grönvreten 1040 14,8% 39,2% 23,9% 22,0% 8,2% 50,8% 49,2% 1,2% 1,8%
Summa 1040 14,8% 39,2% 23,9% 22,0% 8,2% 50,8% 49,2% 1,2% 1,8%

http://www.val.se