Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värmdö 5 Vik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värmdö 5 Vik 1786 13,9% 51,5% 23,2% 11,4% 8,4% 50,2% 49,8% 0,6% 1,7%
Summa 1786 13,9% 51,5% 23,2% 11,4% 8,4% 50,2% 49,8% 0,6% 1,7%

http://www.val.se