Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värmdö 1 Saltarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värmdö 1 Saltarö 1088 12,0% 31,7% 32,6% 23,6% 6,0% 54,0% 46,0% 0,9% 2,1%
Summa 1088 12,0% 31,7% 32,6% 23,6% 6,0% 54,0% 46,0% 0,9% 2,1%

http://www.val.se