Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Margretelund 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Margretelund 2 1635 20,3% 41,3% 21,5% 16,8% 9,9% 48,0% 52,0% 0,9% 1,7%
Summa 1635 20,3% 41,3% 21,5% 16,8% 9,9% 48,0% 52,0% 0,9% 1,7%

http://www.val.se