Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skälby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skälby 1280 18,5% 34,7% 20,4% 26,4% 8,2% 48,6% 51,4% 1,2% 1,9%
Summa 1280 18,5% 34,7% 20,4% 26,4% 8,2% 48,6% 51,4% 1,2% 1,9%

http://www.val.se