Europaparlamentsval 13 juni 2004

SLUTLIG SAMMANRÄKNING RESULTAT

Alla län
Alla kommuner
Alla riksdagsvalkretsar
Personröster
Topplistan med högst och lägst.
Hämta XML med data om hela landet och länen.
Hämta semikolonseparerat data om alla distrikt.
Slutliga protokollet.
18,25%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
M
6,26%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
C
9,86%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
FP
5,68%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
KD
24,56%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
S
12,79%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
V
5,96%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
MP
14,47%
Spacer (IE-fix)
JL
1,13%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
SD
1,05%
Spacer (IE-fix)
Spacer (IE-fix)
ÍVR
Slutlig sammanräkning, skapad 20040617 16:23

Diagrammet visar hur stor andel av de giltiga rösterna som varje parti har fått. De skuggade staplarna visar andelen röster vid föregående Europaparlamentsval. Antalet ogiltiga och blanka röster, samt valdeltagandet, framgår i tabellen nedan.

Inom parentes redovisas antalet valdistrikt.

  GILTIGA   OGILTIGA   VALDELT.
  M C FP KD S V MP JL SD ÖVR   TOTALT VARAV
BLANKA
   
Totalt (6271)
458398 157258 247750 142704 616963 321344 149603 363472 28303 26274   72395 68129   2584464
  18,25% 6,26% 9,86% 5,68% 24,56% 12,79% 5,96% 14,47% 1,13% 1,05%         37,85%
Tabellen visar hur många mandat (platser) varje parti fått och förändringen i förhållande till Europaparlamentsvalet 1999. Antalet platser som Sverige får tillsätta har minskat från 22 till 19.
PartiMandatFörändring
Moderata Samlingspartiet
4-1
Centerpartiet
10
Folkpartiet liberalerna
2-1
Kristdemokraterna
1-1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
5-1
Vänsterpartiet
2-1
Miljöpartiet de gröna
1-1
Junilistan
3+3

Nedan framgår vilka kandidater som valts till ledamöter i Europaparlamentet och vilka som för varje parti utsetts till ersättare. Varje parti har rätt till lika många ersättare som ledamöter, dock minst tre.
Moderata Samlingspartiet
OrdinarieErsättare
Charlotte Cederschiöld
1. Pia Kinhult
Gunnar Hökmark
2. Peder Wachtmeister
Anna Ibrisagic
3. Lisbeth Grönfeldt Bergman
Christofer Fjellner
4. Carl Fredrik Graf
Centerpartiet
OrdinarieErsättare
Lena Ek
1. Leif Zetterberg
 
2. Hans Lindqvist
 
3. Kristina Jonäng
Folkpartiet liberalerna
OrdinarieErsättare
Cecilia Malmström
1. Olle Schmidt
Maria Carlshamre
2. Bijan Fahimi
 
3. Amelie Tarschys
Kristdemokraterna
OrdinarieErsättare
Anders Wijkman
1. Lennart Sacrédeus
 
2. Helena Halldorf Romero
 
3. Désirée Pethrus Engström
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
OrdinarieErsättare
Inger Segelström
1. Göran Färm
Åsa Westlund
2. Monica Green
Anna Hedh
3. Hans Karlsson
Jan Andersson
4. Ibrahim Baylan
Ewa Hedkvist Petersen
5. Angelica Rage
Vänsterpartiet
OrdinarieErsättare
Jonas Sjöstedt
1. Jens Holm
Eva-Britt Svensson
2. Mona Lisa Norrman
 
3. Mussie Ephrem
Miljöpartiet de gröna
OrdinarieErsättare
Carl Schlyter
1. Eva Goës
 
2. Paulo Silva
 
3. Yvonne Ruwaida
Junilistan
OrdinarieErsättare
Nils Lundgren
1. KG Svenson
Lars Wohlin
2. Görel Flyckt
Hélène Goudin
3. Tom Heyman
Rösterna för partier i tabellen nedan har i huvudtabellen summerats till "Övriga partier" Summan "Övriga partier" i denna tabell utgörs av handskrivna röster på annat parti än de som beställt valsedlar.
PartiRösterProcentandel
EU-motståndarna
155050,62
Nationaldemokraterna
72090,29
Rättvisepartiet Socialisterna - EU-motståndare mot nedskärningar
20870,08
Sverige ut ur EU (UT) / Frihetliga rättvisepartiet (FRP)
1470,01
Europeiska Arbetarpartiet-EAP
1370,01
Sveriges Nationella Demokratiska Parti
660,00
Insynspartiet
370,00
Unionens medborgares kamp för en EU:s Super-State
360,00
Högerpartiet de konservativa
290,00
VISION EUROPA PARTIET
250,00
EU-KRITISKA TOMTEPARTIET - BARNENS OCH DJURENS BÄSTA VÄN
190,00
VIKINGAPARTIET - SVERIGE UT UR EU
90,00
IIP: Internationella IntegrationsPartiet
80,00
MOTBOKSPARTIET - SVERIGE UT UR EU
80,00
EU UT UR SVERIGE-PARTIET - NEJ TILL NATO - ALLIANSFRIHET: JA
40,00
Kommunistiska förbundet
20,00
EU-Kritiska Partiet: Ryssland Ja - Turkiet Nej
20,00
Republicans right
10,00
Övriga partier
9430,04


valet@val.se