Start Det svenska valsystemet Val 14 september 2014 Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Valresultat

Alla resultat öppnas i nya fönster och med samma layout som när de publicerades 2004.

Slutligt resultat

Valnattsresultat