Start Det svenska valsystemet Val till Sametinget 2017 Tidigare val Om oss

Valresultat

Alla resultat öppnas i nya fönster och med samma layout som när de publicerades 2004.

Slutligt resultat

Valnattsresultat