Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Romska kelderash / Kelderas romanes

Informationen på webbplatsen är under omarbetning

Riksdagen har under 2013/2014 beslutat om omfattande ändringar i reglerna för val. Informationen på Valmyndighetens webbplats www.val.se är ännu inte uppdaterad och anpassad efter dessa ändringar.
Läs mer om valsystem i förändring

Omval i Båstad 2015

Information om val och röstning