Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Andra språk

Om språkval

In English

Om språkval

Valmyndigheten översätter informationsmaterial till olika språk

Inför varje val producerar Valmyndigheten informationsmaterial till de röstberättigade om när, var och hur de röstberättigade kan rösta.

Röstberättigade med utländsk bakgrund som talar svenska och/eller ett annat språk än svenska är en prioriterad målgrupp i Valmyndighetens externa kommunikationsarbete. Som regel konsulterar Valmyndigheten Språkrådet när det gäller att besluta vilka språk myndighetens informationsmaterial för valtillfället ska översättas till. Beslutet grundar sig bl.a. på de största språkgrupperna i Sverige som har behov av information på sitt eget modersmål. För att se vilka språk som Valmyndigheten har översatt till vid tidigare val, se under fliken Tidigare val ovan.

Information erbjuds även på lättläst svenska och svenskt teckenspråk.

Valmyndigheten erbjuder information på minoritetsspråken

Mellan val erbjuder Valmyndigheten information om det svenska valsystemet på de nationella minoritetsspråken, lättläst svenska och svenskt teckenspråk.

De nationella minoritetsspråken är: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Enligt språklagen (2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk. Inom dessa språk översätts materialet till de tre varianter av samiska (nord-, syd- och lulesamiska) och till de fyra varianter av romani (arli, kale, lovari och kelderash) som Språkrådet rekommenderat.

Informationen på webbplatsen är under omarbetning

Riksdagen har under 2013/2014 beslutat om omfattande ändringar i reglerna för val. Informationen på Valmyndighetens webbplats www.val.se är ännu inte uppdaterad och anpassad efter dessa ändringar. Valmyndigheten kan för närvarande därför inte erbjuda information om det svenska valsystemet på de nationella minoritetsspråken, lättläst svenska eller svenskt teckenspråk.
Läs mer om valsystem i förändring