Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Andra språk

In English

Andra språk

Informationen på webbplatsen är under omarbetning

Riksdagen har under 2013/2014 beslutat om omfattande ändringar i reglerna för val. Informationen på Valmyndighetens webbplats www.val.se han ännu inte översatts efter dessa ändringar.

Valmyndigheten kan för närvarande därför inte erbjuda information om det svenska valsystemet på de nationella minoritetsspråken, på andra språk, lättläst svenska eller svenskt teckenspråk.

Läs mer om valsystem i förändring (denna text är på svenska)

Valmyndigheten översätter informationsmaterial till olika språk

Inför varje val producerar Valmyndigheten informationsmaterial till de röstberättigade om när, var och hur de röstberättigade kan rösta.

Röstberättigade med utländsk bakgrund som talar svenska och/eller ett annat språk än svenska är en prioriterad målgrupp i Valmyndighetens externa kommunikationsarbete. Som regel konsulterar Valmyndigheten Språkrådet när det gäller att besluta vilka språk myndighetens informationsmaterial för valtillfället ska översättas till. Beslutet grundar sig bl.a. på de största språkgrupperna i Sverige som har behov av information på sitt eget modersmål. För att se vilka språk som Valmyndigheten har översatt till vid tidigare val, se under fliken Tidigare val ovan.

Information erbjuds även på lättläst svenska och svenskt teckenspråk.