Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Andra språk

In English

Andra språk

Informationen är under omarbetning

Valmyndigheten har för närvarande inte information om det svenska valsystemet på de nationella minoritetsspråken, andra språk, lättläst svenska eller svenskt teckenspråk.