Start Det svenska valsystemet Val till Sametinget 2013 Tidigare val Kommande val Om oss

Val till Sametinget den 19 maj 2013

Val till Sametinget den 19 maj 2013

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj. Det första sametingsvalet hölls den 18 maj 1993.

Valresultatet klart den 29 maj 2013

Se valresultatet här

Tre myndigheter sköter valet

De administrativa arbetsuppgifterna vid val till Sametinget är uppdelade mellan tre myndigheter:

Sametingets valnämnd

Ansvarar för upprättande av röstlängden samt ordnar vallokaler och valförrättare. För frågor om dessa uppgifter hänvisar vi till Sametingets kansli:

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ansvarar för den slutliga sammanräkningen och avgör eventuella överklaganden som gäller den preliminära röstlängden. För frågor om dessa uppgifter hänvisar vi till Länsstyrelsen i Norrbottens län:

Valmyndigheten

Har ett samordningsansvar för valet och ansvarar bl.a. för röstkort, registrering av grupper, partier och liknande sammanslutningar och deras kandidater, samt tryckning av valsedlar.

Valmyndigheten producerar även information om valet

Bild på broschyrer

Svenska

Lulesamiska

Nordsamiska

Sydsamiska