Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Utbildning för Valadministrationen

Valnämnden i Båstad ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i. De utser också röstmottagare som arbetar under förtidsröstningen och på valdagen, samt ansvarar för att utbilda dessa personer. Det är röstmottagarnas ansvar att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen/röstningslokalen och bland valsedlarna. På den här sidan finns informations- och utbildningsmaterial som Valmyndigheten tagit fram för valnämnder och röstmottagare.

Läs mer om att jobba vid valet här

Utbildningsfilmer för röstmottagare

Valmyndigheten tog fram tre utbildningsfilmer för röstmottagare inför valet till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014:

  • En grundfilm, som innehåller grundläggande information om val och rösträtt
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i vallokal
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning

Dessa filmern ska användas även vid omvalet 2015. Filmerna och testen ska användas tillsammans med ett kompletterande material för omvalet, se pdf nedan.

FilmSe filmerna och gör testen

Utbildningen öppnas i ett nytt fönster.

Öppna det kompletterande materialet för omvalet 2015

 

Handledningar för röstmottagare

Handledning för röstmottagning i vallokal

Öppna handledningen för röstmottagning i vallokal. (4572 kB)

Handledning Förtidsröstning - röstmottagning i röstningslokal

Öppna handledningen för förtidsröstning (3095 kb)

Handbok för kommunen

Handboken täcker både valet till Europaparlamentet 2014 samt valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014. Den riktar sig till valhandläggare på kommunerna och Valnämnderna i kommunerna samt andra personer som har övergripande ansvar för val.

Denna ska användas i tillämpliga delar även vid omvalet 2015.

Handbok för kommuner 2014

Handbok kommunens uppgifter vid valen 2014 ( 142 sid, 4 794 kb)