Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Statistik

Valmyndigheten producerar en mängd statistik inför, under och efter val. Till exempel kommer denna statistik presenteras för omvalet i Båstad:

  • Röstberättigade
  • Mottagna förtidsröster
  • Statistik över kandidater på tryckta valsedlar
  • Personröster

All statistik kommer att presenteras samlat i valpresentationen för valet