Start Det svenska valsystemet Val 14 september 2014 Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Rösträtt för utlandssvenskar

Denna information vänder sig till dig som är utlandssvensk. En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att ha rösträtt i valet till riksdagen måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Är du inte utlandssvensk, men vistas utomlands vid valet? Då gäller informationen nedan inte dig. Klicka istället här för att läsa mer om att rösta från utlandet.

Viktiga datum inför valen

18 juni - Utlandsröstkort och material för brevröstning börjar skickas till alla ca 140 000 utlandssvenskar som har en adress i folkbokföringsregistret.

31 juli- Första dag att brevrösta från utlandet. Klicka på länken till höger för att beställa brevröstningsmaterial.

21 augusti - Röstmottagning på ambassader och konsulat börjar.

13 september - Brevröst från en utlandssvensk som fallit ur röstlängden ska senast ha nått Valmyndigheten. Läs mer nedan under "Anmäl dig till röstlängden vart tionde år".

14 september - Valdagen.

17 september - Brevröst från utlandet ska ha kommit fram till Valnämnden i kommunen. Om väljaren inte bifogat sitt röstkort i brevrösten skickas rösten först för sortering via Valmyndigheten. Detta tar en dag extra i postgång och därför ska en brevröst som inte innehåller ett röstkort senast inkommit till Valmyndigheten den 16 september.

Har du inte uppdaterat folkbokföringen med din adress i utlandet?

Om folkbokföringen i Sverige inte har en uppdaterad adress till dig kommer du inte automatiskt att få något utlandsröstkort eller brevröstningsmaterial från Valmyndigheten. Men du kan ändå rösta. Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om hur det går till.

Vill du ha utlandsröstkort och brevröstningsmaterial skickat till dig vid kommande val? Använd blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka den till Skatteverkets adress som finns angivet på blanketten.

Om utlandsröstkortet

Du som är folkbokförd utomlands får ett så kallat utlandsröstkort, det vill säga ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas ungefär två månader innan valdagen och kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat. Tillsammans med utlandsröstkortet skickas material för brevröstning.

Är du i Sverige vid valet?

Utlandsröstkortet innehåller ingen uppgift om vilken vallokal du hör till i Sverige eller om ditt nummer i röstlängden eftersom utlandsröstkortet skickas såpass tidigt. Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige vid tiden för valet bör du vända dig till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort som kan användas för röstning i Sverige.

Anmäl adress för att få röstkort

För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Använd blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" för att anmäla aktuell adress.

Anmäl dig till röstlängden vart tionde år

Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i valet till riksdagen. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Vissa utlandssvenskar har inte rösträtt

För att ha rösträtt i valet till riksdagen måste en svensk medborgare någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Är man född i utlandet, med svenskt medborgarskap, och bott hela sitt liv i utlandet får man inte rösträtt till valet till riksdagen.

Kontakta Skatteverket om du har frågor om din folkbokföring

Röstlängden bygger på uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister. Valmyndigheten har uppgifter om vilken adress du har anmält hos Skatteverket, men om du har mer komplicerade frågor om folkbokföringen bör du ta kontakt med Skatteverket direkt. Ring Skatteverket på 0771-567 567 om du befinner dig i Sverige och +46 8 564 851 60 om du befinner dig i utlandet.

Du kan rösta på två sätt från utlandet

Från utlandet kan du brevrösta eller rösta på ambassad eller konsulat. Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om hur det går till.

Mer information

Se länkarna till höger eller kontakta Valmyndighetens telefonservice 020-825 825. Är du i utlandet kan du ringa +46 8 635 69 00.