Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Vem har rösträtt?

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, dvs den 10 april.

Rösträtt har du som är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i Båstad den 10 april.
  • Medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Båstad den 10 april.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och är folkbokförd i Båstad den 10 april. Du måste dock ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, den 10 maj 2015.

Reglerna för rösträtt finns i vallagen och kommunallagen.

De röstberättigade är inte samma som vid valet 2014

Eftersom en ny röstlängd upprättas inför varje valtillfälle är det inte samma personer som har rösträtt i omvalet som vid valet 2014. Personer som flyttat från Båstads kommun har inte längre rösträtt vid omvalet. Och på samma sätt kommer personer som flyttar in i Båstad att få rösträtt i omvalet även om de inte hade rösträtt i valet 2014.