Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Röstlängd

För att få rösta måste man finnas med i röstlängden

Röstlängden tas fram 30 dagar före varje aktuellt val. Fför omvalet till kommunfullmäktige i Båstad är det den 10 april.

De som var folkbokförda i Båstad vid valet den 14 september 2014 men har flyttat från kommunen har inte rösträtt i omvalet.

Det trycks en röstlängd för varje vallokal. I vallokalen prickas väljaren av i röstlängden när han eller hon har röstat. Den tryckta röstlängden innehåller bara de personer som har rösträtt vid valet och som bor i det område där vallokalen ligger - det sk valdistriktet.

Bild på sida i röstlängd

I röstlängden prickas väljarna av när de röstat.

Uppgifterna hämtas från folkbokföringen

Det är uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen som avgör vem som har rätt att rösta och var. Det innebär att väljare bosatta i Sverige tas upp som röstberättigade i det valdistrikt där de var folkbokförda 30 dagar före valdagen.