Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Röstkort

Röstkort skickas 17-22 april

Ett röstkort skickas till de som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen, dvs den 10 april.

Läs mer om röstkortet

Läs mer om röstlängen

Röstkort

Om du inte har fått ditt röstkort, har tappat det eller behöver få det skickat till en annan adress än din folkbokföringsadress kan du beställa ett från Valmyndigheten. För att beställa från Valmyndigheten kan du ringa 020-825 825. För att ett röstkort ska kunna expedieras måste den som beställer röstkort uppge sitt personnummer.

Du kan även vända dig till den kommun du ska rösta i för att få ett röstkort.

Se en lista över vilka kommuner som har förtidsröstning

Information på röstkortet

På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt samt vallokalens adress och öppettider. Vallokalen är bara öppen på valdagen. Det finns även förslag på röstningslokaler för förtidsröstning, information om röstningen samt kontaktuppgifter.

Röstkortet är ett krav vid förtidsröstning men inte i vallokal

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du hör till. Det är där som rösten räknas. Innan din röst läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuvertet så att valhemligheten bevaras.

Om du röstar i din vallokal måste du inte ha med dig röstkortet.

Läs mer om röstning i vallokal

Läs mer om förtidsröstning

Stämmer inte uppgifterna i röstkortet?

Det är uppgifterna i folkbokföringsregistret den 10 april som gäller för valet. Om din adress eller medborgarskap ändrats innan dess men ändringen ändå inte kommit med på röstkortet - då kan du söka rättelse i röstlängden. Kontakta Länsstyrelsen Skåne senast den 28 april.