Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Rösta i din vallokal

Vallokalen är endast öppen på valdagen

Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20 under valdagen den 10 maj 2015. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.

Se alla vallokaler i Båstad

Vilken är din vallokal?

Du är upptagen i röstlängd i det valdistrikt där du bor. Till det valdistriktet hör en vallokal. Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som skickas ut 17-22 april.

Röstkort

Ta med ID-handling

Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling.

Om du inte har någon id-handling kan du styrka din identitet genom att vara känd av röstmottagaren eller ta med dig någon som går i god för din identitet. Den person som går i god måste då visa sin id-handling.