Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Rösta från utlandet

Alla röstberättigade som befinner sig utomlands vid omvalet kan brevrösta från utlandet.

Brevrösten måste postas utomlands. En brevröst får postas tidigast den 26 mars 2015 och ska ha kommit fram i tid till rösträkningen i Båstad.

Förtidsrösta

Material för brevrösting

Du behöver särskilt brevröstningsmaterial för att brevrösta. I materialet finns information om hur man brevröstar - se länk till höger.

Materialet för brevröstning finns att beställa från Valmyndigheten, ring 020-825 825.

Det kan också beställas från eller hämtas hos vissa svenska ambassader eller konsulat (se kontaktuppgifter på www.swedenabroad.com).

Ingen röstning på ambassader och konsulat

Vid omvalet till kommunfullmäktige i Båstad kommer ingen röstmottagning hållas på ambassader och konsulat i utlandet.