Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Ångerrösta

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen.

Du kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.

Hur fungerar det?

När du går till röstningslokalen och avger din förtidsröst går det till på följande sätt:
Du lämnar din röst i valkuvert och ditt röstkort till röstmottagaren. Röstkortet och valkuvertet (med valsedlarna i) läggs i ett fönsterkuvert och försluts.

Detta kuvert skickas sedan till valnämnden i den kommun som du är skriven i. Valnämnden distribuerar sedan ut dessa förtidsröster på valdagen till din vallokal (dvs vallokalen i det distrikt i kommunen som du är upptagen i röstlängd i).

Under dagen i vallokalen så bockar röstmottagarna av i röstlängden de personer som röstar. De specificerar också i röstlängden att personen har röstat i vallokalen genom att markera med ett / i röstlängden.

Efter att röstningen på valdagen är över kl 20.00 så börjar röstmottagarna kolla förtidsrösterna mot röstlängden. Röstmottagarna tar ur röstkortet ur fönsterkuvertet och ser om väljaren har röstat under dagen i vallokalen. Har väljaren redan röstat i vallokalen under dagen så tas inte valkuvertet ut ur fönsterkuvertet och förtidsrösten blir alltså inte nedstoppad i valurnan. Förtidsrösten blir makulerad.

Man kan alltså bara ångra en förtidsröst. Den röst man lägger i vallokalen kan man inte ångra.

Om du går till vallokalen och ångerröstar ska du kunna få tillbaka din förtidsröst eftersom den ska finnas på plats i vallokalen. Enda undantaget är om du förtidsröstat såpass nära valdagen att din röst inte hunnit skickas till din vallokal på valdagen. Då görs motsvarande kontroll (att väljaren inte röstat i vallokal på valdagen enligt ovan) hos valnämnden på den sk uppsamlingsräkningen (Valnämndens preliminära rösträkning) där de också har tillgång till röstlängden.