Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Räkning och valresultat

Rösterna räknas först på valnatten

När röstningen avslutas på valdagen kl 20.00 börjar röstmottagarna i varje vallokal räkna rösterna.

När röstmottagarna rapporterar in resultaten publiceras uppgifterna på www.val.se i valpresentationen för omvalet. Valpresentationen uppdateras varje kvart. Rösterna räknas enbart per parti. Länsstyrelsen Skåne beslutar cirka två veckor före valdagen vilka partier som ska särredovisas på valnatten.

Personrösterna räknas inte på valnatten.

Rösterna transporteras på valnatten och på måndagen in till Länsstyrelsen Skåne.

Rösträkning på valnatten kommer att publiceras här i valpresentationen

Vissa röster räknas på onsdagen efter valet

De röster som inte hunnit fram till vallokalerna under valdagen kommer att räknas vid en preliminär rösträkning hos valnämnden i Båstads kommun onsdagen den 13 maj. Denna räkning är offentlig och sker på ungefär samma sätt som den preliminära rösträkningen på valnatten.

Efter denna räkning transporteras dessa röster under onsdagen till Länsstyrelsen Skåne.

Alla röster räknas en gång till

Måndagen den 11 maj börjar Länsstyrelsen Skåne den slutliga rösträkningen. De räknar alla röster en andra gång och nu redovisas antal röster för alla partier och även personröster. Resultaten publiceras i takt med att de räknats och registrerats in hos Länsstyrelsen Skåne.

Slutlig rösträkning kommer att publiceras här i valpresentationen

Slutligt resultat

När länsstyrelsen har räknat klart rösterna fördelar Länsstyrelsen Skåne mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare. Därefter avslutas valet genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollet för granskning. Detta kan tidigast ske på onsdagen den 13 maj.

Redovisning av handskrivna valsedlar för partier som inte beställt valsedlar

En tid efter valet redovisar länsstyrelsen de handskrivna valsedlarna för partier som inte beställt valsedlar. De publiceras på www.val.se under rubriken "Röster för partier som ej beställt valsedlar" i resultatpresentationen för varje val.

Enligt Valförordningen (SFS 2005:874) ska länsstyrelserna redovisa antalet godkända valsedlar för partier som inte tagit mandat senast 3 månader efter valdagen.

Dock finns det totala antalet godkända valsedlar redovisat redan vid fastställandet av valresultatet, under rubriken "Övriga partier". Det är endast redovisningen av varje enskild partibeteckning som kan ske vid ett senare tillfälle.

Se valförordningen här