Start Det svenska valsystemet Omval Båstad 2015 Tidigare val Om oss

Omval i Båstad den 10 maj 2015

Söndagen den 10 maj 2015 är det omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun.

Varför är det omval i Båstad?

Länsstyrelsens beslut att fastställa valresultatet i Båstads kommun vid valet till kommunfullmäktige 2014 överklagades. Valprövningsnämnden fann att det i samband med den preliminära rösträkningen i en vallokal i Båstads kommun inte gått till på det sätt som föreskrivs i vallagen. Valprövningsnämnden bedömde att felet har inverkat på valutgången och förordnade att omval ska ske i kommunen. Felet går inte att rätta till genom ny sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Därför beslutade Valprövningsnämnden den 17 december 2014 att det ska hållas omval i Båstad. 

Omval hålls den 10 maj 2015. Datumet har beslutats av Valmyndigheten i samråd med Länsstyrelsen Skåne.

Läs Valprövningsnämndens beslut här

Vilka regler gäller?

Samma regelverk som gällde vid valet 14 september 2014 gäller vid omvalet i Båstad.

Läs mer om valsystem i förändring

Vilka partier och kandidater ställer upp?

Se de valsedlar som hittills beställts

Läs mer om personröstning och valsedlar

Kalender för omvalet

Se kalender för omvalet

Frågor om röstmottagningen i Båstad?

Kontakta Båstads kommun om du har frågor som rör röstmottagningen i Båstads kommun.

www.bastad.se