Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Nyheter

Här finns Valmyndighetens nyhetsarkiv.


2017-09-05

Frågor om kyrkovalet - kontakta Svenska kyrkan

Om du har frågor om kyrkovalet ska du kontakta Svenska kyrkan. Valmyndigheten administrerar inte kyrkovalet.


2017-09-05

Datum beslutade inför valen 2018

Se valkalender för viktiga datum och händelser för valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.


2017-06-15

Sametinget - tiden för att överklaga valresultatet har löpt ut

Den 31 maj blev länsstyrelsen i Norrbottens län klara med rösträkningen av valet till Sametinget. Fram till den 12 juni har det varit möjligt att överklaga valresultatet till Valprövningsnämnden. Det har inte kommit in någon överklagan. Det innebär att valresultatet gäller och de nya ledamöterna och ersättarna kommer att tillträda sina mandat i samband med Sametingets plenum den 28-31 augusti.


2017-05-31

Sametinget - Valresultatet färdigt

Idag den 31 maj har Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställt valresultatet i valet till Sametinget. Länsstyrelsen har gjort mandatfördelning mellan partier samt utsett ledamöter och ersättare. Se resultatet här.


2017-05-30

Sametinget - Rösträkning pågår

Söndagen den 21 maj var det val till Sametinget. Igår den 29 maj startade rösträkningen hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. När rösträkningen är klar gör länsstyrelsen mandatfördelningen samt utser ledamöter och ersättare.

Det slutliga valresultatet beräknas vara färdigt senast torsdagen den 1 juni.

Länsstyrelsen har gjort en preliminär sammanställning av partirösterna. Nedan finns en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Preliminär mandatfördelning

Parti
Röstetal
Procent
Mandat
Albmut - Almetjh - Almasj - Folket
122
2,4%
1
Guovssonásti
786
15,6%
5
Jakt- och Fiskesamerna
1473
29,2%
9
Landspartiet Svenska Samer
422
8,4%
3
Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu
199
3,9%
1
Samerna
233
4,6%
1
Samiska Folkomröstningspartiet
128
2,5%
1
Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet
1199
23,8%
7
Vuovdega-Skogssamerna
477
9,5%
3
Ogiltiga röster
17
SUMMA
5056
31

 


2017-05-16

På söndag är det val till Sametinget

De 8 766 röstberättigade personerna kan antingen brevrösta eller rösta i vallokal. En brevröst ska postas senast på valdagen. Om du är röstberättigad och saknar ditt röstkort/ytterkuvert kan du få ett nytt i vallokalen på valdagen.

Läs mer om hur röstningen går till

Se lista över vallokaler

Frågor om vallokaler, röstlängden och röstmottagningen ställs till Sametinget:

Sametingets webbplats

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för att räkna röster, göra mandatfördelning samt utse ledamöter och ersättare. Arbetet startar den 29 maj och valresultatet beräknas vara klart den 31 maj.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns webbplats


8 766 personer upptagna i slutlig röstlängd till Sametingsvalet

Länsstyrelsen i Norrbottens län har behandlat överklagan över den preliminära röstlängden till Sametinget och 15 personer har tillkommit i den slutliga röstlängden.

Se statistiken här

Den 21 maj är det val till Sametinget och röstkort skickades till de röstberättigade i slutet av april. Om du saknar ditt röstkort/ytterkuvert kan du få ett nytt av Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

Sametingets webbplats


2017-03-17

Nio partier i valet till Sametinget

Den 21 maj 2017 är det val till Sametinget. Den 15 mars var sista dag för partier att anmäla sig och sina kandidater till Valmyndigheten för att delta i valet.

Dessa nio partier har registrerats av Valmyndigheten: Albmut - Almetjh - Almasj – Folket, Guovssonásti, Jakt- och Fiskesamerna, Landspartiet Svenska Samer, Mijjen Geajnoe Mijjan Geäjdnuo Mijá Gäjnno Min Geaidnu, Samerna, Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet, Samiska Folkomröstningspartiet, Vuovdega-Skogssamerna.

Se valsedlarna och kandidaterna här


2017-03-09

Sametinget - Statistik över slutlig röstlängd

Den 1 mars 2017 tog Valmyndigheten fram statistik som visar fördelningen bland röstberättigade till Sametingsvalet den 21 maj.

Läs mer om statistiken och se den här

Läs mer om röstlängd och rösträtt


2017-03-07

Statistik över antal röstberättigade 1 mars

Valmyndigheten har tagit fram statistik över kommunalt röstberättigade per den 1 mars 2017.

Läs mer om statistiken och se den här


2017-01-12

Sametinget - Statistik över den preliminära röstlängden

Sametingets valnämnd har den 8 november 2016 upprättat en preliminär röstlängd för valet till Sametinget 2017. Valmyndigheten har utifrån denna tagit fram statistik över ålder, kön och geografisk spridning på de som finns med i röstlängden.

Läs mer om rösträtt och röstlängd


2016-10-26

Nu kan du använda vår nya Valsimulator

Inför 2018 års val införs det ett antal nyheter i valsystemet. Som ett led i informationsarbetet kring det nya regelverket har Valmyndigheten skapat en ny valsimulator. Valsimulatorn kan visa effekten av de nya reglerna genom att göra det möjligt för besökaren att modifiera ett stort antal parametrar i valsystemet och se hur ändringarna kan påverka ett valresultat.

Klicka här för att komma till valsimulatorn


2015-05-11

Omval Båstad - Slutlig rösträkning påbörjad

Igår skedde den preliminära rösträkningen i vallokalerna i Båstad. Nu pågår den slutliga rösträkningen hos Länsstyrelsen Skåne. Hos länsstyrelsen räknas alla röster en gång till och de räknar även personrösterna.

Följ den slutliga rösträkningen i Båstad här

Det preliminära resultatet från valnatten finns här:

Se valnattsresultatet för Båstad


2015-05-10

Omval Båstad - Idag är det omval!

Vallokalerna är öppna från kl. 08.00, och röstmottagningen avslutas kl. 20.00. På valdagen kan du antingen rösta i den vallokal du tillhör eller i en röstningslokal för förtidsröstning (se nedan). Vilken vallokal du tillhör står på ditt röstkort.

Vet du inte vilken vallokal du tillhör eller var du kan förtidsrösta kan du ringa 020-825 825.

Läs mer om röstning i vallokal här

Är du på annan plats på valdagen och vill rösta?

Om du inte kan gå till din vallokal idag på valdagen kan du förtidsrösta på valdagen på fyra platser: Kommunkontoret i Båstad, Malmö, Stockholm och Trelleborg.

För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Att ångra sin förtidsröst

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Du kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.

Läs mer om ångerröstning här

Publicering av valnattens rösträkning

När röstmottagningen avslutats kl. 20.00 börjar röstmottagarna i varje vallokal att räkna rösterna. Rapporteringen av resultaten från respektive vallokal visas omedelbart på Valmyndighetens webbplats.

Läs mer om hur valresultatet presenteras

Här publiceras rösträkningen på valnatten

2015-05-08

Omval Båstad – På söndag är det omval!

På söndag klockan 8.00 öppnar vallokalerna i Båstad. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. I vallokalen behöver du inte röstkortet. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.

Är du på annan ort på valdagen och vill rösta?
Det finns en röstningslokal för förtidsröstning som är öppen på valdagen i Båstad. Det finns dessutom tre röstningslokaler i andra kommuner som erbjuder förtidsröstning på valdagen. För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Öppettider, adresser och kartor till alla röstningslokaler för förtidsröstning finns här

Mer än 2000 förtidsröster mottagna
Till och med 7 maj har kommunerna redovisat mer än 2000 mottagna förtidsröster. Förtidsrösterna skickas till väljarens vallokal på valdagen och räknas där. De förtidsröster som inte hinner fram räknas på den s.k. uppsamlingsräkningen hos kommunen den 13 maj.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Läs mer om uppsamlingssräkningen


2015-04-29

Omval Båstad - Förtidsröstningen startar den 30 april

Från och med den 30 april kan väljarna förtidsrösta. Förtidsröstning kan ske i valfri röstningslokal i Båstad eller i någon av de 16 kommuner som erbjuder förtidsröstning vid omvalet.

Öppettider, adresser och kartor till alla röstningslokaler för förtidsröstning finns här

Vid förtidsröstning måste väljaren ha ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825 eller kontakta kommunen. Väljaren måste också kunna styrka sin identitet.


2015-04-16

Omval Båstad - röstkort på väg

Valmyndigheten skickar röstkort till alla som finns i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar innan valdagen, den 10 april. Röstkorten kommer att delas ut under tiden 17-22 april.

Den som fortfarande inte fått sitt röstkort den 22 april, har tappat det eller vill ha det skickat till annan adress kan beställa ett dubblettröstkort.

Läs mer om att beställa röstkort

Se statistiken om de röstberättigade


2015-04-09

Omval Båstad - Rösträtten bestäms den 10 april

Det är omval till kommunfullmäktige i Båstad den 10 maj. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen, dvs. den 10 april. Det är uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister den 10 april som används för att fastställa vilka som har rösträtt och till vilket valdistrikt de röstberättigade hör.

När röstlängden fastställts kan röstkorten tryckas och skickas till de som har rösträtt. Röstkorten skickas den 17-22 april.

De som var folkbokförda i Båstad vid valet den 14 september 2014 men har flyttat från kommunen har inte rösträtt i omvalet.

Läs mer om vilka som har rösträtt

Läs mer om röstkortet


2015-03-26

Omval Båstad - nu börjar brevröstningen

Den 10 maj är det omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun. Idag, 45 dagar innan valdagen får brevröstningen börja. Alla röstberättigade till omvalet som befinner sig utomlands får brevrösta.  

Läs mer om brevröstning från utlandet

Läs mer om vilka som har rösträtt


2015-01-28

Beslut om valdag för omval i Båstad

Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska hållas till kommunfullmäktige i Båstads kommun.

Läs Valprövningsnämndens beslut här

Enligt 1 kap. 3 § vallagen (2005:837) beslutar Valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Valmyndigheten har beslutat att den 10 maj 2015 ska vara valdag för omvalet.

Partier som inte har en registrerad partibeteckning och som önskar anmäla en sådan inför omvalet ska skicka in en anmälan till Valmyndigheten senast en vecka efter det att beslut om valdag har meddelats för att registreringen ska gälla från och med omvalet. Sista dag för anmälan om registrering av partibeteckning är den 4 februari, 2015. En registrering av partibeteckning är frivillig och är inget krav för att ett parti ska kunna ställa upp i val.

Läs om registrering av partibeteckning här


2014-12-29

Regeringen beslutar inte om extra val

Statsminister Stefan Löfven informerade vid en pressträff den 27 december om att regeringen inte kommer att fatta beslut om extra val. Bakgrunden är den överenskommelse som Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna träffat.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats


2014-12-04

Regeringen avser att besluta om extra val

Statsministern meddelade vid en pressträff att regeringen avser att besluta om extra val till riksdagen planerat till den 22 mars 2015. Ett sådant beslut kan fattas tidigast den 29 december.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats

Frågor och svar om extra val


2014-11-27

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för val

Den 26 november beslutade riksdagen om ändringar i lagar som påverkar hur val genomförs och mandat fördelas. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2015 ska börja gälla vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats

Läs hela betänkandet från konstitutionsutskotten som riksdagen röstade ja till


2014-09-20

Valresultatet fastställt för valet till riksdagen

Valmyndighetens nämnd har den 20 september fattat beslut om att fastställa resultatet för valet till riksdagen. Beslutet med bilagor finns tillgängligt i presentationen för valresultatet.

Se valresultatet för riksdagen

Läs beslutet med bilagor här

Valen till kommun- och landstingsfullmäktige
Hos länsstyrelserna fortsätter den slutliga rösträkningen. Först räknas rösterna för valen till kommunfullmäktige i länet, och efter det valet till landstinget. När räkningen av alla röster och personröster är klar för respektive val gör länsstyrelsen mandatfördelning samt utser ledamöter och ersättare. Länsstyrelsen fastställer valresultatet för varje val, och deras protokoll publiceras på www.val.se.

Se den pågående rösträkningen i kommunfullmäktigevalen

Se den pågående rösträkningen i landstingsfullmäktigevalen


2014-09-19

Tidplan för valresultat för valet till riksdagen

Under fredagen avslutar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen för valet till riksdagen. Alla röster ska då ha räknats en andra gång, och alla personröster har räknats.

Därefter ska Valmyndigheten och länsstyrelsen utföra följande innan det slutliga valresultatet kan fastställas:

 1. Länsstyrelserna godkänner sina respektive rösträkningar.
 2. Valmyndigheten gör en mandatfördelning. Detta förväntas ske under den senare delen av fredagen den 19 september. Mandatfördelningen publiceras här
 3. Länsstyrelserna godkänner därefter sina protokoll och godkänner därmed sin del av mandatfördelningen. 
 4. När samtliga länsstyrelser godkänt sina protokoll förbereder Valmyndigheten beslutet om att fastställa valresultatet.

Valresultatet planeras att fastställas av Valmyndighetens nämnd lördagen den 20 september.

När resultatet är fastställt publiceras beslutet här

Resultatet planeras att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 23 september.


2014-09-17

Valnämndens preliminära rösträkning

Onsdagen efter valdagen gör valnämnden i varje kommun en uppsamlingsräkning av de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Det är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner under valhelgen. Denna uppsamlingsräkning heter valnämndens preliminära rösträkning.

Du kan följa resultatet av uppsamlingsräkningen i en separat presentation. Där kommer valnattens preliminära resultat att uppdateras med resultaten från valnämndernas preliminära rösträkningar allteftersom resultaten registreras in under onsdagen.

Läs mer om den uppdaterade preliminära rösträkningen

När räkningen är avslutad hos samtliga kommuner kommer det att finnas en uppdaterad preliminär mandatfördelning mellan partierna baserad på den första preliminära räkningen av samtliga avgivna röster.


2014-09-15

Slutlig rösträkning påbörjad

Måndagen den 15 september börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Nu räknas alla röster som räknats på valnatten ännu en gång och länsstyrelserna redovisar även antal röster för alla partier samt personröster. Resultaten publiceras på www.val.se i takt med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna.

Se den pågående rösträkningen hos länsstyrelserna

Onsdagen den 17 september räknar valnämnden i varje kommun de sena förtidsrösterna vid en uppsamlingsräkning. Resultatet av uppsamlingsräkningen redovisas löpande på www.val.se. Även rösterna från uppsamlingsräkningen transporteras sedan till länsstyrelserna för en andra räkning.

När länsstyrelserna är färdiga med räkningen av samtliga röster för riksdagsvalet fastställer Valmyndigheten på grundval av valresultatet vilka ledamöter och ersättare som tar plats i riksdagen.

Det slutliga resultatet för riksdagsvalet beräknas vara fastställt den 20 september. Länsstyrelserna fastställer sedan resultaten för valen till kommun- och landstingsfullmäktige. Samtliga val brukar vara färdigräknade ca två veckor efter valdagen.  Valmyndigheten visar de slutliga resultaten för samtliga val på www.val.se.

Läs mer om rösträkning och resultat


2014-09-14

Idag är det val

Vallokalerna är öppna från kl. 08.00, och röstmottagningen avslutas kl. 20.00. På valdagen kan du antingen rösta i den vallokal du tillhör eller i en röstningslokal för förtidsröstning. Vilken vallokal du tillhör står på ditt röstkort.

Vet du inte vilken vallokal du tillhör eller var du kan förtidsrösta kan du ringa 020-825 825.

Läs mer om röstning i vallokal här

Är du på annan plats på valdagen och vill rösta?

Det finns minst en röstningslokal öppen för förtidsröstning på valdagen i varje kommun. För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här

Att ångra sin förtidsröst

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Du kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.

Läs mer om ångerröstning här

Publicering av valnattens rösträkning

När röstmottagningen avslutats kl. 20.00 börjar röstmottagarna i varje vallokal att räkna rösterna. Rapporteringen av resultaten från respektive vallokal visas omedelbart på Valmyndighetens webbplats. När flertalet vallokaler är klara med sin räkning av rösterna för riksdagsvalet gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning mellan partierna. När rösträkningen för riksdagen är klar räknas rösterna för kommunfullmäktige och sist räknas rösterna för landstingsfullmäktige.

Läs mer om hur valresultatet presenteras

Här publiceras rösträkningen valnatten


2014-09-13

Söndag den 14 september är det val

På valdagen kan du antingen rösta i den vallokal du tillhör eller i en röstningslokal för förtidsröstning.

Rösta i din vallokal

Vallokalerna öppnar kl. 08.00, och röstmottagningen avslutas kl. 20.00. Vilken vallokal du tillhör står på ditt röstkort. Där står också adressen till vallokalen, öppettiderna och namnet på ditt valdistrikt. Har du inget röstkort eller vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825. Du behöver inte ha röstkort med dig när du ska rösta i vallokal.

Observera att du inte kan gå till vilken vallokal som helst, utan bara till den som du hör till.

Läs mer om röstning i vallokal här

Är du på annan plats på valdagen och vill rösta?

Det finns minst en röstningslokal öppen för förtidsröstning på valdagen i varje kommun. För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här

Att ångra sin förtidsröst

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Du kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.

Läs mer om ångerröstning här

Publicering av valnattens rösträkning

När röstmottagningen avslutats kl. 20.00 börjar röstmottagarna i varje vallokal att räkna rösterna. Rapporteringen av resultaten från respektive vallokal visas omedelbart på Valmyndighetens webbplats. När flertalet vallokaler är klara med sin räkning av rösterna för riksdagsvalet gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning mellan partierna. När rösträkningen för riksdagen är klar räknas rösterna för kommunfullmäktige och sist räknas rösterna för landstingsfullmäktige.

Läs mer om hur valresultatet presenteras

Här publiceras rösträkningen valnatten


2014-09-10

Förtidsröstningen i siffror

Den 9 september hade 1 322 044 förtidsröster registrerats.

Förtidsröstningenpågår mellan den 27 augusti och den 14 september. Kommunernas valnämnder kan registrera in antal mottagna förtidsröster per dag. Det kommunerna registrerar publiceras på Valmyndighetens webbplats, och siffrorna uppdateras varje natt. Siffrorna visar det som registrerats, och viss eftersläpning kan förekomma.

Som jämförelse visas det slutliga antalet registrerade förtidsröster för samma tidsperiod vid 2010 års val.

Hittills registrerade förtidsröster per län och kommun - ackumulerat antal

Rådata över registrerade förtidsröster per dag och röstningslokal


2014-09-07

Valmyndigheten publicerar valresultat

På valnatten räknas rösterna en första gång i vallokalerna. Resultatrapporteringen kan följas på www.val.se och en preliminär mandatfördelning görs mellan partierna för samtliga val under valnatten.

De förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få för räkning under valnatten räknas en första gång hos kommunerna onsdagen den 17 september. Resultatrapporteringen kan följas på www.val.se och när räkningen är avslutad hos samtliga kommuner kommer det att finnas en uppdaterad preliminär mandatfördelning mellan partierna för samtliga val.

Måndagen den 15 september påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen, då alla rösterna räknas en andra gång. Resultatrapporteringen kan följas på www.val.se. I denna rapportering redovisas både antalet röster för alla partier och personrösterna. Det slutliga resultatet för riksdagsvalet beräknas vara fastställt den 20 september. Samtliga val brukar vara färdigräknade ca två veckor efter valdagen. Valmyndigheten visar de slutliga resultaten på www.val.se.

Läs mer här om räkning och resultat


2014-09-03

Förtidsröstningen i siffror

Förtidsröstningen pågår mellan den 27 augusti och den 14 september. Kommunernas valnämnder kan registrera in antal mottagna förtidsröster per dag. Det kommunerna registrerar publiceras på Valmyndighetens webbplats, och siffrorna uppdateras varje natt. Siffrorna visar det som registrerats, och viss eftersläpning kan förekomma. Den 2 september hade 464 043 förtidsröster registrerats.

Som jämförelse visas det slutliga antalet registrerade förtidsröster för samma tidsperiod vid 2010 års val.

Hittills registrerade förtidsröster per län och kommun - ackumulerat antal

Rådata över registrerade förtidsröster per dag röstningslokal


2014-08-27

Förtidsröstningen startar den 27 augusti

Förtidsröstningen startar idag den 27 augusti och pågår fram till och med valdagen den 14 september 2014. Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets röstningslokaler. Kom ihåg att ta med röstkort och id-handling!

Öppettider, adresser och kartor till alla röstningslokaler för förtidsröstning finns här

Här kan du beställa nytt röstkort


2014-08-25

Information till röstberättigade i Skåne och Västernorrland

Valmyndigheten uppmärksammade i förra veckan att det finns ett tryckfel på röstkorten för de röstberättigade i Skåne och Västernorrlands län. Under vecka 35 skickar Valmyndigheten information om tryckfelet direkt till alla berörda röstberättigade. Tryckfelet har inte någon betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda på vanligt sätt.

Valmyndigheten beklagar det inträffade.

Vykort

Se informationsutskicket (pdf)


2014-08-21

Tryckfel på röstkorten i Skåne och Västernorrland

Valmyndigheten har uppmärksammat att det på röstkorten för de röstberättigade i Skåne och Västernorrlands län finns ett tryckfel.

Intill symbolen med det blå kuvertet, i övre vänstra hörnet, som illustrerar rösträtten till landstinget står felaktigt ”Länsstyrelsen” istället för ”Landstingsfullmäktige”.

Tryckfelet har inte någon betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda på vanligt sätt.

Valmyndigheten avser att informera de som berörs.

Tryckfelet beror på att data har hamnat på fel plats i samband med framtagningen av tryckoriginal för röstkorten för dessa två län.


2014-08-21

Rösta på ambassad och konsulat från och med den 21 augusti

Torsdagen den 21 augusti är första dagen som röster får tas emot i röstningslokaler utanför Sverige. En röstningslokal i utlandet är oftast en ambassad eller ett konsulat, men kan även vara Svenska kyrkan eller liknande.

Det är 77 röstningslokaler som håller öppet för röstmottagning den första dagen, och under hela perioden inför valet hålls röstmottagning på totalt 236 platser. Röstmottagningen i utlandet startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid. Röstmottagningen avslutas alltid en tid innan valdagen eftersom rösterna ska hinna skickas till Sverige. Du kan alltså inte rösta i utlandet på valdagen den 14 september.

Se alla ambassader och konsulat som har röstmottagning


2014-08-19

7,6 miljoner röstkort är på väg

Röstkorten trycks nu upp till alla som har rösträtt i valen den 14 september. Röstkorten delas ut med posten under perioden 19-27 augusti. Alla röstkort ska vara utdelade när förtidsröstningen börjar den 27 augusti.

På röstkortet står till vilka val du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör. Rösträtten bestämdes utifrån dina uppgifter i Skatteverkets folkbokföring den 15 augusti.

Om du fortfarande inte fått ditt röstkort den 27 augusti, har tappat det eller vill ha det skickat till annan adress kan du beställa ett dubblettröstkort. Ring 020-825 825 eller beställ ett via länken nedan.

Beställ röstkort här

Se statistiken för de röstberättigade (ålder/kön/geografi)


2014-08-18

560 miljoner valsedlar trycks

Partierna har under våren och sommaren beställt valsedlar med sina kandidatlistor. De allra flesta valsedlar är nu tryckta och levererade till partierna. Partierna ansvarar sedan själva för att lägga ut valsedlarna på alla ställen där väljarna kan rösta.

 • 52 043 personer kandiderar till de 12 780 platserna i kommunfullmäktige i 290 kommuner.
 • 12 531 personer kandiderar till de 1 678 platserna i landstingsfullmäktige i 20 landsting.
 • 5 897 personer kandiderar till de 349 platserna i riksdagen.
  R-val L-val K-val
Antal partier som beställt valsedlar 33 53 235
Antal beställda listor (unika valsedlar med kandidater) 236 670 2799
Antal kandidater som står på tryckta valsedlar 5897 12534 52036

Nedan visas hur många valsedlar som tryckts, uppdelat per län och valtyp, den 18 augusti 2014.

LÄN
R-val
L-val
K-val
Blekinge län 2 730 000 3 141 000 3 264 000
Dalarnas län 4 309 000 5 715 000 5 517 001
Gotlands län 980 000 1 160 000
Gävleborgs län 4 516 000 6 545 000 6 423 000
Hallands län 6 342 000 6 065 000 6 153 000
Jämtlands län 1 936 000 2 214 000 2 311 000
Jönköpings län 4 958 000 6 909 000 8 123 000
Kalmar län 3 580 000 4 508 000 5 021 000
Kronobergs län 2 918 000 3 446 000 3 750 000
Norrbottens län 3 650 000 5 237 000 5 568 000
Skåne län 20 078 000 29 173 000 25 636 000
Stockholms län 59 727 000 36 663 000 39 389 000
Södermanlands län 4 117 000 5 349 000 5 072 000
Uppsala län 4 610 000 6 602 000 7 126 000
Värmlands län 4 114 000 5 921 000 5 687 000
Västerbottens län 4 176 000 5 540 000 4 770 000
Västernorrlands län 3 503 000 4 626 000 4 966 000
Västmanlands län 3 664 000 5 327 000 5 176 000
Västra Götalands län 24 292 000 33 237 000 34 520 000
Örebro län 4 565 000 5 676 000 5 918 000
Östergötlands län 6 985 000 8 336 000 9 027 000
Totalt
175 750 000 190 230 000 194 577 001
Totalt riket
    560 557 001

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i riksdagsvalet

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i valet till landstingsfullmäktige

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i valet till kommunfullmäktige

Klicka här för att läsa mer om valsedlar och att personrösta


2014-08-18

Valmyndighetens informationskampanj startar den 18 augusti

Måndagen den 18 augusti startar Valmyndighetens informationskampanj inför valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige söndagen den 14 september. Information om röstkortet, förtidsröstning och personröstning står i fokus. Information kommer att visas i TV och på Youtube, samt sändas i radio. Annonsering kommer att ske i dagspress, på internet och utomhus över hela Sverige. Information kommer även att finnas på röstkortet och på affischer och i broschyrer i alla lokaler där du kan rösta. Utöver detta görs också särskilda insatser för t. ex. hemlösa, sjömän, människor med särskilda behov och personer som behöver information på andra språk.

Valmyndighetens informationskampanj i tv, på Youtube och i radio
Övrigt informationsmaterial 
Valmyndighetens informationsplan


2014-08-13

Din rösträtt bestäms den 15 augusti

Fredagen den 15 augusti (30 dagar innan valdagen) bestäms din rösträtt för valen den 14 september. Din rösträtt baseras på uppgifterna om adress, ålder och medborgarskap i Skatteverkets folkbokföringsregister. Det är Skatteverkets uppgifter den 15 augusti som avgör vilka val du har rösträtt till och vilket valdistrikt du tillhör. Om ditt medborgarskap ändras eller om du flyttar efter detta datum påverkas inte din rösträtt.

Röstkortet skickas med post till dem som har rösträtt, och kommer ca tre veckor före valdagen. På röstkortet står till vilka val du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör.

Alla som har rösträtt tas upp i en röstlängd.

Vem har rösträtt?
Information om röstlängden
Information för utlandssvenskar


2014-07-30

Brevrösta från utlandet från den 31 juli

Från och med den 31 juli 2014 kan du som är utomlands brevrösta i valet den 14 september. För att kunna brevrösta behöver du ett särskilt brevröstningsmaterial som du kan beställa här. Du kan även få materialet från en svensk ambassad, ett svenskt konsulat eller en kommun i Sverige.

Läs mer om röstning från utlandet


2014-07-22

Nu postas utlandsröstkorten

Under veckorna 29 - 30 skickas utlandsröstkort och material för brevröstning till 144 072 utlandssvenskar. Det är så många svenska medborgare som har utvandrat och som har anmält sin adress i utlandet till Skatteverket.

Utskicken beräknas vara framme hos de röstberättigade senast den 31 juli, vilket är första dag som brevröstning från utlandet får ske.

Läs mer här om röstning och rösträtt för utlandssvenskar

Här kan du läsa mer om röstning i utlandet samt beställa material för brevröstning


2014-05-30

Valresultatet fastställt för valet till Europaparlamentet

Länsstyrelserna har slutfört den slutliga rösträkningen. Valmyndigheten har gjort mandatfördelningen mellan partierna och utsett ledamöter och ersättare till Europaparlamentet. Beslutet finns tillgängligt i presentationen för valresultatet.

Se valresultatet

Läs beslutet med bilagor här


2014-05-30

Valresultatet beräknas vara fastställt efter 16.00 fredagen den 30 maj

Med valresultatet avses mandatfördelningen mellan partier och vilka ledamöter och ersättare som utses. Det fastställda valresultatet kommer att finnas tillgängligt som ett pdf-dokument på webben så fort beslutet är fattat. 


2014-05-28

Uppsamlingsräkning och slutligt resultat

Onsdagen efter valdagen gör valnämnderna i alla kommuner en uppsamlingsräkning av de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Det är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning.

Uppsamlingsräkningen i respektive kommun beräknas bli klar under onsdagen.

Läs mer om Valnämndens preliminära rösträkning

Efter uppsamlingsräkningen transporteras rösterna till länsstyrelsen för en kontrollräkning. Länsstyrelsen räknar och redovisar antal röster för alla partier och även personröster.

Exempel på röster som ej räknats i vallokal

När länsstyrelserna är färdiga med räkningen fastställer Valmyndigheten på grundval av valresultatet vilka ledamöter och ersättare som tar plats i Europaparlamentet. Resultatet beräknas vara fastställt i slutet av veckan.

Läs mer om den slutliga rösträkningen

Här kan du se den pågående rösträkningen (riket)


2014-05-26

Slutlig rösträkning påbörjad

Måndagen den 26 maj börjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Nu räknas alla röster igen och länsstyrelserna redovisar antal röster för alla partier och även personröster. Resultaten publiceras på www.val.se i takt med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna. När räkningen är klar fastställer Valmyndigheten på grundval av valresultatet vilka ledamöter och ersättare som tar plats i Europaparlamentet. Resultatet beräknas vara fastställt i slutet av veckan.

Klicka här för att läsa mer om rösträkning

Klicka här för att se den pågående rösträkningen


2014-05-25

Publicering av valnattens rösträkning

Röstmottagningen avslutas kl 21.00. Då börjar röstmottagarna i varje vallokal räkna rösterna. Röstmottagarna rapporterar in uppgifterna, som publiceras från klockan 23.00, eftersom inga valresultat får publiceras innan sista vallokalen stängt inom den Europeiska unionen.

Här publiceras rösträkningen valnatten från klockan 23.00

Här kan du följa resultaten från alla EU-länder efter kl 23.00


2014-05-25

Idag är det val!

Vallokalerna är öppna från kl. 08.00, och röstmottagningen avslutas kl. 21.00. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. Det står på ditt röstkort vilken vallokal du tillhör, men du behöver inte ta det med dig för att kunna rösta. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.

Läs mer om röstning i vallokal här

Är du på annan plats på valdagen och vill rösta?

Det finns minst en röstningslokal öppen för förtidsröstning på valdagen i varje kommun. För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här

Publicering av valnattens rösträkning

Röstmottagningen avslutas kl 21.00. Då börjar röstmottagarna i varje vallokal räkna rösterna. Röstmottagarna rapporterar in uppgifterna, som publiceras från klockan 23.00, eftersom inga valresultat får publiceras innan sista vallokalen stängt inom den Europeiska unionen.

Här publiceras rösträkningen valnatten från klockan 23.00.


2014-05-24

I morgon är det val!

I morgon klockan 8.00 öppnar vallokalerna. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. Det står på ditt röstkort vilken vallokal du tillhör, men du behöver inte ta det med dig för att kunna rösta. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.

Är du på annan ort och vill rösta? För att förtidsrösta måste du ha ditt röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här förtidsröster

Drygt en miljon förtidsröster mottagna hittills

Till och med 23 maj har kommunerna redovisat 1 031 229 mottagna förtidsröster. Förtidsrösterna skickas till väljarens vallokal på valdagen och räknas där. De förtidsröster som inte hinner fram räknas på valnämndens preliminära rösträkning, som sker hos kommunen den 28 maj.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Läs mer om valnämndens preliminära rösträkning


2014-05-21

Den 20 maj har drygt 623 000 personer förtidsröstat

Förtidsröstning till valet i Europaparlamentet påbörjades den 7 maj. Kommunerna registrerar in hur många förtidsröster de mottagit per dag och lokal. Till och med den 20 maj har 623 565 förtidsröster mottagits. Vid valet till Europaparlamentet 2009 var motsvarande antal mottagna förtidsröster 507 409.

Se statistiken över mottagna förtidsröster

Siffrorna för antalet mottagna förtidsröster uppdateras varje natt.


2014-05-14

Hittills har drygt 231 000 personer förtidsröstat

Från den 7 maj kan man förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Det är kommunerna som ordnar förtidsröstning runt om i landet, och de registrerar in hur många förtidsröster de mottagit per dag och lokal. Efter sju dagars förtidsröstning, dvs. till och med den 13 maj, har 231 370 förtidsröster mottagits. Vid valet till Europaparlamentet 2009 var motsvarande antal mottagna förtidsröster 191 959.

Se statistiken över mottagna förtidsröster


2014-05-07

Valmyndigheten informerar om valet till Europaparlamentet

I Valmyndighetens informationskampanj inför valet till Europaparlamentet den 25 maj är röstkortet, förtidsröstning och personröstning i fokus. Informationen visas i TV, sänds i radio och publiceras som annonser i dagspress, på internet och utomhusreklam. Det finns också information på röstkortet, på affischer i vallokaler och röstningslokaler och i broschyrer som finns i alla lokaler där man kan rösta. Utöver detta görs också särskilda insatser för t. ex. hemlösa, sjömän, människor med särskilda behov och personer som behöver information på andra språk.

Se Valmyndighetens informationskampanj i tv och radio

Se allt informationsmaterial här

Läs Valmyndighetens informationsplan här


2014-05-07

Nu startar förtidsröstningen

Förtidsröstningen startar den 7 maj och pågår fram till och med valdagen den 25 maj 2014. Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets röstningslokaler. Kom ihåg att ta med röstkort och id-handling!

Öppettider, adresser och kartor till alla röstningslokaler för förtidsröstning finns här


2014-04-30

Drygt 7,3 miljoner röstkort skickas ut

Vid valet till Europaparlamentet den 25 maj är 7 359 567 personer röstberättigade. Siffran bygger på uppgifter i folkbokföringen, och är framtagen 30 dagar före valdagen, dvs den 25 april 2014. Det är uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före valdagen som avgör vilka som har rösträtt i valet. Utifrån dessa uppgifter upprättas röstlängden för valet.

Mellan den 2 och den 7 maj skickas ett röstkort till dem som finns med i röstlängden. På röstkortet står bland annat adress och öppettider till väljarens vallokal och information om hur och var man kan förtidsrösta. Röstkortet måste tas med vid förtidsröstning!

Se statistik över antalet röstberättigade vid valet till Europaparlamentet

Om du inte fått ditt röstkort, tappat det eller behöver få det skickat till en annan adress kan du beställa ett nytt.

Beställ nytt röstkort


2014-04-22

76 nya partier i valen 2014

Den 28 februari var sista dagen för partier att anmäla registrering av partibeteckning för att registreringen ska gälla vid valen 2014. Antalet nya partier som fått sin partibeteckning registrerad jämfört med 2010 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige, respektive 2009 års val till Europaparlamentet är följande.

 • Europaparlamentet: Inga nya partibeteckningar registrerade.
 • Riksdagen: Nio nya partibeteckningar registrerade. Registrering för val till riksdagen gäller även vid val till Europaparlamentet.
 • Kommunfullmäktige: 58 nya partibeteckningar registrerade.
 • Landstingsfullmäktige: Nio nya partibeteckningar registrerade.

Se hela listan med registrerade partibeteckningar

Det är inte obligatoriskt att registrera partibeteckningen för att ställa upp i val. Partier kan beställa valsedlar och ställa upp i valet utan denna registrering.

En registrerad partibeteckning avregistreras automatiskt om partiet inte anmäler kandidater vid två val i följd av samma typ. 44 partier har avregistrerats på grund av att de inte anmält kandidater. Den avregistreras också om partiet begär det.

Läs mer om reglerna för registrering och avregistrering av partibeteckning

Läs mer om beställning av valsedlar

Se alla hittills beställda valsedlar, val Europaparlamentet 2014

Se alla hittills beställda valsedlar, val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige


2014-04-22

248 062 EU-medborgare kan få rösta i Sverige

De som är medborgare i ett annat EU-land men folkbokförda i Sverige kan få rösträtt i det svenska valet till Europaparlamentet om de anmäler sig till den svenska röstlängden. Anmälan måste ske senast den 25 april.

Valmyndigheten har skickat ut anmälningsblanketter till 211 414 EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige och som inte tidigare har anmält sig till röstlängden för val till Europaparlamentet. De drygt 36 648 EU-medborgare som anmält sig vid tidigare val till Europaparlamentet har fått meddelande om att de finns med i den svenska röstlängden och att de kan begära utträde ur den svenska röstlängden om de önskar rösta i sitt medborgarskapsland vid detta val till Europaparlamentet.

Läs mer om rösträtt vid val till Europaparlamentet

Se statistik över antal EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige


2014-03-28

Fördelning av fasta valkretsmandat vid valet till riksdagen 2014

Den 28 mars har Valmyndighetens nämnd fattat beslut om fördelning av fasta mandat i riksdagsvalet 2014. Fördelningen av mandaten baserar sig på antalet röstberättigade den 1 mars 2014. Riksdagsvalkretsarna Stockholms kommun, Stockholms län och Malmö kommun utökas med ett mandat i jämförelse med 2010 års val, medan Dalarnas län, Gävleborgs län och Norrbottens län minskas med ett mandat.

Se fördelningen i valpresentationen


2014-03-06

Statistik för preliminärt röstberättigade vid valen 2014

Den 1 mars har Valmyndigheten tagit fram statistik för preliminärt röstberättigade vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014.

Statistik över röstberättigade publiceras även 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs och röstkorten skickas ut. Vid val till Europaparlamentet är detta datum den 25 april, och för valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige är det den 15 augusti.

Statistiken med det preliminära antalet röstberättigade för riksdagsvalet gäller även valet till Europaparlamentet.

Läs mer om statistiken och se statistiken i Valpresentationen


2013-12-10

Förändringar i grundlag och vallag föreslås

Den 26 november överlämnade regeringen propositionen "Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val" till riksdagen.

I propositionen föreslås ändringar i regeringsformen och vallagen som syftar till att mandaten i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige fördelas proportionellt så att fördelningen bättre speglar hur väljarna har röstat. Dessutom föreslås bland annat att

 • en småpartispärr på 2 procent införs i kommuner som inte är indelade i valkretsar och en spärr på 3 procent i valkretsindelade kommuner,
 • partierna ska få trycka sina symboler på valsedlarna,
 • alla partier som vill delta i val måste anmäla sig i förväg, och att
 • kandidater måste samtycka till nominering.

Förändringarna föreslås träda i kraft inför valen 2018.

Länk till pressmeddelande på regeringens webbplats http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/229268

Länk till proposition på regeringens webbplats  http://www.regeringen.se/sb/d/17854/a/229277


2013-11-05

Förslag om ändringar i vallagen

Regeringen har den 5 november 2013 överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i bl.a. vallagen. Regeringen föreslår att dispensen för kommuner att använda lokaler för röstmottagning som inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning tas bort.

Vidare föreslår regeringen att det ska bli lättare för utländska unionsmedborgare att kandidera vid val till Europaparlamentet och att utländska unionsmedborgare med diplomatisk immunitet ska kunna delta i val. 

Propositionen innehåller även en justering av tidperioden då val till Europaparlament kan hållas.

Läs regeringens pressmeddelande och propositionen här.


2013-06-19

Val till Europaparlamentet 25 maj 2014

Den 14 juni beslutade EU:s ministerråd om att valperioden för 2014 års val till Europaparlamentet ska vara mellan den 22-25 maj. Valet till Europaparlamentet i Sverige hålls den 25 maj.

Beslut om datum inför valet till Europaparlamentet

Den 19 juni har Valmyndigheten beslutat om följande datum för valet till Europaparlamentet:

 • 28 februari 2014 - Partier med registrerad partibeteckning ska senast anmäla sina kandidater.
 • 14 februari 2014 - Partierna ska senast ha beställt valsedlar om de vill ha garanterad leverans senast 45 dagar innan valet.

Vid val till Europaparlamentet är det till Valmyndigheten partierna anmäler kandidater och lämnar in beställning av valsedlar.

Se en övergripande kalender för valet till Europaparlamentet

Se en övergripande kalender för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige


2013-05-29

Valresultat klart i valet till Sametinget

Idag den 29 maj har Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställt valresultatet i valet till Sametinget. Länsstyrelsen har gjort mandatfördelning mellan partier samt utsett ledamöter och ersättare.

Se valresultatet här

Länk till Länsstyrelsen i Norrbottens webbplats


2013-05-28

Beslut om datum inför valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Den 27 maj har Valmyndigheten beslutat om följande datum för valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige:

 • 10 april 2014 - Partier med registrerad partibeteckning ska senast anmäla sina kandidater.
 • 10 april 2014 - Partierna ska senast ha beställt valsedlar om de vill ha garanterad leverans senast 45 dagar innan valet.

Så snart Europeiska Unionens råd (ministerrådet) fattat beslut om valperiod för valet till Europaparlamentet kommer Valmyndigheten fatta beslut om sista dag för att beställa valsedlar och anmäla kandidater för det valet.


2013-05-27

Rösträkning pågår

Söndag den 19 maj var det val till Sametinget. Idag den 27 maj startade rösträkningen hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. När rösträkningen är klar, gör Länsstyrelsen mandatfördelning samt utser ledamöter och ersättare.

Länk till Länsstyrelsen i Norrbottens webbplats

Valresultatet beräknas vara klart den 29 maj och kommer att publiceras på Valmyndighetens webbplats. En preliminär mandatfördelning mellan partier beräknas vara klar redan den 28 maj.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats


2013-05-15

På söndag är det val till Sametinget

Söndag den 19 maj är det val till Sametinget. De 8322 röstberättigade personerna kan antingen brevrösta eller rösta i vallokal. En brevröst ska postas senast på valdagen. Den som är röstberättigad och saknar sitt röstkort/ytterkuvert kan få ett nytt i vallokalen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta

Se listan med vallokaler

Frågor om vallokaler, röstlängden och röstmottagningen ställs till Sametinget:

Länk till Sametingets webbplats

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för att räkna röster, göra mandatfördelning samt utse ledamöter och ersättare. Arbetet startar den 27 maj och valresultatet beräknas vara klart den 29 maj.

Länk till Länsstyrelsen i Norrbottens webbplats


2013-04-24

Röstkort på väg inför valet till Sametinget

Sametingets valnämnd upprättade den 26 februari en slutlig röstlängd för valet till Sametinget 2013. I röstlängden finns 8322 personer. Till dessa röstberättigade personer har nu Valmyndigheten skickat ett kuvert innehållande röstkort, valkuvert, omslagskuvert för brevröst, valsedlar och en informationsbroschyr.

Den som är röstberättigad och saknar sitt röstkort/ytterkuvert kan få ett nytt hos Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

Valet till Sametinget hålls den 19 maj 2013.

Klicka här för att läsa mer om materialet och om hur man röstar

Klicka här för att se listan med vallokaler som har öppet den 19 maj


2013-04-18

Vallagsutredningens slutbetänkande klart

Den 17 april överlämnade 2011 års vallagskommitté sitt slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) till justitieminister Beatrice Ask. I slutbetänkandet lägger kommittén fram förslag som rör

 • försök med e-röstning via internet vid valen 2018,
 • budröstning,
 • krav på utbildning för röstmottagare,
 • regler om bemanning och öppettider för förtidsröstning,
 • ökade möjligheter att personrösta,
 • ökad tillgänglighet vid röstning, m.m.

Klicka här för att läsa slutbetänkandet på regeringens webbplats


2013-03-26

Nio partier i valet till Sametinget

Den 19 maj 2013 är det val till Sametinget. Den 15 mars var sista dag för partier som önskar delta att anmäla sig och sina kandidater till Valmyndigheten.

Dessa nio partier har registrerats av Valmyndigheten: Albmut - Almetjh - Almasj - Folket, Guovssonásti, Jakt- och Fiskesamerna, Landspartiet Svenska Samer, Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe, Samerna, Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet, Vi Samer och Vuovdega - Skogssamerna.

Partierna har anmält totalt 285 kandidater fördelade på sammanlagt 25 olika listor.

Klicka här för att se valsedlarna och kandidaterna


2013-01-11

Förändringar i valsystemet föreslås av utredning

Den 10 januari överlämnade 2011 års vallagskommitté delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94) till justitieminister Beatrice Ask. I detta delbetänkande lägger kommittén fram förslag som rör

 • proportionaliteten vid val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
 • valkretsindelningen för riksdagsval i Västra Götalands län
 • förhandsanmälan av partier för deltagande i val och samtycke till kandidatur samt
 • partisymboler på valsedlarna.

Utredningens slutbetänkande ska överlämnas i mars 2013.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet på regeringes webbplats

Klicka här för att läsa delbetänkandet på regeringens webbplats


2012-11-13

8 340 i preliminär röstlängd - nu kan den granskas

Sametingets valnämnd har den 9 november upprättat en preliminär röstlängd för valet till Sametinget 2013. Den preliminära röstlängden innehåller de som anmält sig inför valet och som fyller kraven för rösträtt samt de som tidigare upptagits i röstlängd och som fortfarande fyller kraven för rösträtt.

Se fördelning för ålder och kön, samt geografisk spridning

Den preliminära röstlängden finns tillgänglig under tiden 15 november – 14 december 2012 på ett antal platser i landet för den som vill granska den.

Se vilka platser röstlängden kan granskas på

Den preliminära röstlängden kan överklagas senast den 15 december 2012.

Läs mer om överklagan av den preliminära röstlängden

En slutlig röstlängd upprättas senast den 1 mars 2013 av Sametingets valnämnd.

Läs mer om röstlängden och om valet till Sametinget på Sametingets webbplats


2012-02-16

Valmyndigheten har fått ett nytt uppdrag

Från och med den 1 april 2012 kan medborgare i den Europeiska unionen genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Om initiativet får stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna ska EU-kommissionen ta upp frågan. I varje land krävs ett minsta antal underskrifter, i Sveriges fall 15 000. Ett medborgarinitiativ måste handla om ett politikområde där EU-kommissionen har befogenhet att föreslå lagar.

Varje medlemsland i EU ska utse en myndighet som kontrollerar antalet giltiga underskrifter från det landet. Regeringen har den 16 februari 2012 beslutat att Valmyndigheten ska få detta uppdrag.

Läs regeringens pressmeddelande här

Mer fakta och vilka regler som gäller för att starta ett medborgarinitiativ finns på Europeiska kommissionens hemsida för medborgarinitiativ

till sidans topp


2011-12-02

Två ytterligare ledamöter i Europaparlamentet

Från den 1 december 2011 ökade Sveriges antal ledamöter i Europaparlamentet från 18 till 20. Valmyndigheten har utifrån valresultatet vid 2009 års val till Europaparlamentet fördelat ytterligare två mandat och fastställt vilka ledamöter och ersättare som blivit valda.

Socialdemokraterna och Piratpartiet fick var sitt ytterligare mandat. Jens Nilsson (S) och Amelia Andersdotter (PP) blev invalda.

Läs protokollet med mandatfördelningen från den 1 december 2011

Se alla nuvarande ledamöter här

till sidans topp


2011-10-27

Valsystemet ska ses över

Regeringen har den 27 oktober beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av delar av valsystemet.

Läs pressmeddelandet på Regeringens webbplats

Läs direktivet på Regeringens webbplats (pdf)

till sidans topp


2011-05-19

Valresultatet för Örebro är klart

Den 18 maj på eftermiddagen avslutades den slutliga rösträkningen på Länsstyrelsen i Örebro län för omvalet i Örebro kommuns nordöstra valkrets. Länsstyrelsens protokoll över valresultatet finns att läsa här:

Se valresultatet för omvalet till kommunfullmäktige i Örebros nordöstra valkrets

Läs mer om hur rösträkning och mandatfördelning går till

Rösträkningen påLänsstyrelsen i Västra Götalands län pågår

Valpresentationen uppdateras fortlöpande när varje valdistrikt är färdigräknat och inregistrerat.

Följ räkningen här

till sidans topp


2011-05-16

Slutlig rösträkning pågår

Igår skedde den preliminära rösträkningen i vallokalerna. Nu pågår den slutliga rösträkningen hos länsstyrelserna. På länsstyrelsen räknas även personrösterna.

Här visas resultatet från den slutliga rösträkningen i Västra Götaland

Här visas resultatet från den slutliga rösträkningen i Örebro

Valnattsresultatet finns här:

Se valnattsresultatet för Västra Götaland

Se valnattsresultatet för Örebro

till sidans topp


2011-05-15

Idag är det omval!

Idag är vallokalerna öppna. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. I vallokalen behöver du inte röstkortet. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.

Är du på annan ort på valdagen och vill rösta?

Det finns 132 röstningslokaler för förtidsröstning som är öppna på valdagen, varav 120 i kommunerna i Västra Götalands kommun och 2 i Örebro kommun. Övriga 10 röstningslokaler finns i kommuner utanför omvalsområdena. För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här

Drygt 175 000 förtidsröster

Till och med 14 maj har kommunerna redovisat 175 155 mottagna förtidsröster. Förtidsrösterna skickas till väljarens vallokal på valdagen och räknas där. De förtidsröster som inte hinner fram räknas på den sk. onsdagsräkningen hos kommunen den 18 maj.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Läs mer om onsdagsräkning

till sidans topp


2011-05-14

I morgon är det omval!

I morgon klockan 8.00 öppnar vallokalerna. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. I vallokalen behöver du inte röstkortet. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.

Är du på annan ort på valdagen och vill rösta?

Det finns 132 röstningslokaler för förtidsröstning som är öppna på valdagen, varav 120 i kommunerna i Västra Götalands kommun och 2 i Örebro kommun. Övriga 10 röstningslokaler finns i kommuner utanför omvalsområdena. För att förtidsrösta behöver du ett röstkort. Om du saknar ditt röstkort och behöver ett nytt kan du ringa 020-825 825. Vissa lokaler för förtidsröstning erbjuder möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet på plats i lokalen. Kommunen har mer information om sådan service.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här

Nästan 150 000 förtidsröster

Till och med 13 maj har kommunerna redovisat 149 135 mottagna förtidsröster. Förtidsrösterna skickas till väljarens vallokal på valdagen och räknas där. De förtidsröster som inte hinner fram räknas på den sk. onsdagsräkningen hos kommunen den 18 maj.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Läs mer om onsdagsräkning

till sidans topp


2011-05-10

54 000 förtidsröster

Den 5 maj startade förtidsröstningen i omvalen. De kommuner som ordnar förtidsröstning kan varje dag redovisa antal mottagna förtidröster. Till och med den 9 maj har kommunerna redovisat 54 000 mottagna förtidsröster.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

till sidans topp


2011-05-04

Förtidsröstning från den 5 maj

Från och med den 5 maj kan väljarna förtidsrösta. Förtidsröstning kan ske i valfri röstningslokal i Sverige som har öppet för förtidsröstning. I kommunerna i omvalsområdet, dvs. kommunerna i Västra Götalands län och Örebro kommun, ordnas förtidsröstning i 468 lokaler. I kommunerna utanför omvalsområdet ordnas röstmottagning i 50 lokaler. Ytterligare röstningslokaler kan tillkomma. 130 av röstningslokalerna för förtidsröstning är öppna på valdagen.

Öppettider, adresser och kartor till alla röstningslokaler för förtidsröstning finns här

Vid förtidsröstning måste väljaren ha ett röstkort. Vissa kommuner erbjuder servicen att skriva ut dubblettröstkort direkt i röstningslokalen. Väljaren måste också kunna styrka sin identitet.

till sidans topp


2011-04-27

33 miljoner valsedlar trycks

Partierna har beställt valsedlar med sina kandidatlistor. De allra flesta valsedlar är nu tryckta och levererade till partierna. Partierna ansvarar själva för att lägga ut valsedlarna på alla ställen där väljarna kan rösta.

342 personer kandiderar till de 17 platserna i den nordöstra valkretsen i Örebro kommunfullmäktige.

1 478 personer kandiderar till de 149 platserna i Västra Götalands läns landstingsfullmäktige.

  Västra Götaland
Örebro
Antal partier som beställt valsedlar 14
8
Antal beställda listor (unika valsedlar med kandidater) 51
8
Antal kandidater som står på tryckta valsedlar 1 478
342
Antal tryckta valsedlar 32 278 000
644 000

Det finns inget sista datum för partierna att beställa valsedlar så ovanstående siffror kan komma att ändras.

Förutom valsedlar med kandidatlistor distribueras sammanlagt 3,7 miljoner valsedlar med endast partinamn samt blanka valsedlar till kommunerna. De ansvarar för att dessa valsedlar finns tillhanda i vallokaler och lokaler för förtidsröstning.

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i omvalen

Klicka här för att se valsedlarna för omvalet i Västra Götalands län

Klicka här för att se valsedlarna för omvalet i Örebros nordöstra valkrets

Klicka här för att läsa mer om valsedlar och att personrösta

till sidans topp


2011-04-20

1,3 miljoner röstkort på väg

Valmyndigheten skickar röstkort till alla som finns i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifterna i folkbokföringen den 15 april.

Röstkorten har lämnats till Posten och kommer att delas ut under tiden 21-27 april.

Den som fortfarande inte fått sitt röstkort den 28 april, har tappat bort det eller vill ha det skickat till annan adress kan beställa ett dubblettröstkort. Ring 020-825 825 eller kontakta kommunen.

Se statistiken om de röstberättigade

till sidans topp


2011-04-14

Rösträtten bestäms den 15 april

Inför omvalen den 15 maj fastställs röstlängden den 15 april. Det är uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister den 15 april som används för att fastställa vilka som har rösträtt och till vilket valdistrikt de röstberättigade hör.

När röstlängden fastställts kan röstkorten tryckas och skickas till de som har rösträtt. Röstkorten börjar skickas den 21 april.

till sidans topp


2011-02-24

Valmyndighetens erfarenheter från valen 2010

Valmyndigheten har sammanställt erfarenheter från valen den 19 september 2010 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till regeringen.

Läs erfarenhetsrapporten här

till sidans topp


2011-02-23

Beslut om valdag för omval

Valmyndigheten har bestämt att den 15 maj 2011 ska vara valdag för omval.

Valmyndigheten har i enlighet med 1 kap. 3 § vallagen (2005:837) samrått med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med Länsstyrelsen i Örebro län. Valmyndigheten har föreslagit att den 15 maj 2011 ska vara valdag vilket har tillstyrkts av båda länsstyrelserna.

till sidans topp


2011-02-11

Valprövningsnämnden beslutar om omval

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval i valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun, den nordöstra kretsen.
Valprövningsnämnden har även beslutat att det ska genomföras omval i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands landsting i samtliga valkretsar.
I några ytterligare fall har Valprövningsnämnden konstaterat vissa felaktigheter i den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. I dessa fall har nämnden beslutat att länsstyrelsen ska göra rättelse.

Läs Valprövningsnämndens pressmeddelande här

Läs mer om omvalet i Örebro här

Läs mer om omvalet i Västra Götaland här

till sidans topp


2010-12-17

Inget omval i rikdagsvalet

Valprövningsnämnden har vid sitt sammanträde idag behandlat de ärenden som rör överklagande av riksdagsvalet den 19 september 2010. Valprövningsnämnden har beslutat att det inte blir fråga om omval eller rättelse i någon annan form.

Valprövningsnämnden avser att under januari 2011 behandla ärendena som rör överklagande av kommun- och landstingsvalen den 19 september 2010.

Läs Valprövningsnämndens pressmeddelande här.

till sidans topp


2010-11-25

Ändrad valdag och sänkt spärr för personval

Den 24 november biföll riksdagen Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.). För valsystemet innebär ändringarna bland annat

 • att spärren för att bli invald på personröster sänks från 8% till 5% i riksdagsval,
 • att valdagen för val till riksdag, kommun - och landstingsfullmäktige flyttar från tredje söndagen till andra söndagen i september,
 • att valsedlarna ska innehålla en upplysning om personröstningens innebörd och
 • att möjlighet till kommunala extra val införs.

Lagarna som ändrats träder i kraft den 1 januari 2011.

Läs betänkandet i sin helhet här.

till sidans topp


2010-10-14

Valresultat och statistik

Valmyndigheten har fastställt valresultatet för riksdagsvalet. Länsstyrelserna har fastställt valresultaten för val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Se valresultatet för riksdagsvalet

Se valresultaten för val till kommunfullmäktige

Se valresultaten för val till landstingsfullmäktige

Valmyndigheten har sammanställt statistik och rådata.

Se statistik och rådata

till sidans topp


2010-09-23

Riksdagsvalet klart!

Länsstyrelsen har slutfört den slutliga rösträkningen. Valmyndigheten har gjort mandatfördelningen mellan partierna och utsett ledamöter och ersättare till riksdagen.

SE VALRESULTATET FÖR RIKSDAGSVALET

Under torsdag eftermiddag godkänner Valmyndigetens nämnd protokollet för riksdagsvalet och detta publiceras i presentationen för valresultatet, se länk ovan.

Valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Länsstyrelserna genomför sedan den slutliga rösträkningen av rösterna i kommunfullmäktigevalen. Efter det påbörjas rösträkningen för landstingsfullmäktigevalen.

Se den pågående rösträkningen i kommunfullmäktigevalen

Se den pågående rösträkningen i landstingsfullmäktigevalen

till sidans topp


2010-09-22

Preliminär mandatfördelning publiceras

Onsdagsräkningen i respektive kommun är klar. En preliminär mandatfördelning har gjorts. Detta preliminära valresultat baserar på rösterna från valnatten OCH rösterna från kommunernas onsdagsräkning. Samtliga röster i den preliminära mandatfördelningen är räknade bara EN gång.

Presentation för det preliminära onsdagsresultatet

Exempel: länk direkt in till ett onsdagsresultat i Borlänge kommuns andra valkrets

När länsstyrelserna är färdiga med den slutliga rösträkningen (dvs. när alla röster räknats TVÅ gånger) kan Valmyndigheten göra slutlig mandatfördelning för riksdagsvalet samt utse ledamöter och ersättare. Detta kommer att ske under torsdag förmiddag.

Se presentation för den slutliga rösträkningen

till sidans topp


2010-09-22

Preliminärt onsdagsresultat

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna i respektive kommun de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.

Onsdagsräkningen i respektive kommun beräknas bli klar under onsdag eftermiddag. Efter det gör Valmyndigheten en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet. Detta preliminära valresultat baserar alltså både på rösterna från valnatten OCH rösterna från onsdagsräkningen. Samtliga röster är nu räknade EN gång.

Valmyndigheten publicerar i en särskild presentation resultatet för valnämndernas onsdagsräkning och det är även här den preliminära mandatfördelningen kommer att visas. Observera att resultaten från onsdagsräkningen redovisas per Kommun/kommunvalkrets under rubriken "I vallokal ej räknade röster".

Presentation för det preliminära onsdagsresultatet

Exempel: länk direkt in till ett onsdagsresultat i Borlänge kommuns andra valkrets

Efter det transporteras rösterna till länsstyrelsen som kontrollräknar, eftersom alla röster ska räknas TVÅ gånger. Först när länsstyrelserna är färdiga med sin räkning kan Valmyndigheten göra mandatfördelning för riksdagsvalet samt utse ledamöter och ersättare. Detta kommer troligen att ske torsdag förmiddag.

Se valresultatet för riksdagsvalet

Klicka här för att läsa mer om den rösträkningen

till sidans topp


2010-09-21

Onsdagsräkning och slutligt resultat

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna i respektive kommun de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Det totala antalet röster är ännu inte känt, men det rör sig om minst 60 000 röster från utlandet. Vid valet 2006 var det totalt drygt 109 000 röster som räknades.

Onsdagsräkningen i respektive kommun beräknas bli klar under onsdag eftermiddag. Efter det transporteras rösterna till länsstyrelsen som kontrollräknar. Först när länsstyrelserna är färdiga med sin räkning kan Valmyndigheten göra mandatfördelning för riksdagsvalet samt utse ledamöter och ersättare. Detta kommer troligen ske torsdag förmiddag.

Klicka här för att läsa mer om onsdagsräkning

till sidans topp


2010-09-20

Slutlig rösträkning påbörjad

Länsstyrelserna börjar på måndagen den 20 september den slutliga rösträkningen. Nu räknas alla röster igen och länsstyrelsen redovisar antal röster för alla partier och även personröster. Resultaten publiceras på www.val.se i takt med att de räknats och registrerats in hos länsstyrelserna. Räkningen av alla tre valen tar ca 10 dagar.

Klicka här för att läsa mer om rösträkning

Klicka här för att se den pågående rösträkningen

till sidans topp


2010-09-18

I morgon är det val!

I morgon klockan 8.00 öppnar vallokalerna. Du kan endast rösta i den vallokal du tillhör. I vallokalen behöver du inte röstkortet. Vet du inte vilken vallokal du tillhör kan du ringa 020-825 825.

Är du på annan ort på valdagen och vill rösta? Det finns 870 röstningslokaler för förtidsröstning som är öppna på valdagen. Det finns minst en i varje kommun. För att förtidsrösta måste du ha ett röstkort. Om du inte har ett kan du ringa 020-825 825, hämta ett på kommunen eller eventuellt få ett utskrivet på plats i röstningslokalen.

Se öppettider och adresser till alla röstningslokaler här

Fram till och med igår har röstningslokalerna i kommunerna tagit emot drygt 1,9 miljoner förtidsröster. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade drygt 1,6 miljoner personer förtidsröstat. Förtidsrösterna skickas till väljarens vallokal på valdagen och räknas där. De förtidsröster som inte hinner fram räknas på den sk. onsdagsräkningen hos kommunen den 22 september.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Valmyndigheten och kommunerna har hittills tagit emot 46 770 brevröster från utlandet. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade 18 729 brevröster mottagits. Totalt 24 432 brevröster togs emot vid valet 2006.

Valmyndigheten har hittills tagit emot mottagit 18 634 röster från ambassader och konsulat. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade 20 443 sådana röster mottagits.

till sidans topp


2010-09-14

979 263 personer har hittills förtidsröstat

Fram till och med igår har röstningslokalerna i kommunerna tagit emot drygt 979 263 förtidsröster. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade nästan 768 696 personer förtidsröstat.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Valmyndigheten och kommunerna har hittills tagit emot drygt 25 770 brevröster från utlandet. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade drygt 12 249 brevröster mottagits. Totalt 24 432 brevröster togs emot vid valet 2006.

Valmyndigheten har hittills tagit emot mottagit 10 915 röster från ambassader och konsulat. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade drygt 3 641 sådana röster mottagits.

till sidans topp


2010-09-13

Valmyndigheten informerar om valsedlar och personröstning

Valmyndigheten informerar om valsedlar och personröstning på röstkortet, på affischer i vallokaler och röstningslokaler och genom broschyren Valet i fickformat, som finns i alla lokaler för röstning. Information om personröstning visas också i TV, sänds i radio och publiceras som annonser i dagspress.

Se valmyndighetens inslag i TV, utomhus, radio och press samt internet

Det finns ett särskilt informationsblad om personröstning. Beställ informationsbladet från Valmyndigheten eller läs mer här.

Om valsedeln för det parti du vill rösta på saknas kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Läs mer om blanka valsedlar här.

till sidans topp


2010-09-07

285 000 personer har hittills förtidsröstat

Fram till och med igår har röstningslokalerna i kommunerna tagit emot drygt 285 000 förtidsröster. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade nästan 238 000 personer förtidsröstat.

Se statistiken för mottagna förtidsröster per län och kommun här

Valmyndigheten och kommunerna har hittills mottagit drygt 15 000 brevröster från utlandet. Vid motsvarande tidpunkt 2006 hade drygt 7 200 brevröster mottagits.

till sidans topp


2010-08-31

Förtidsröstning från den 1 september

Från och med den 1 september kan väljarna förtidsrösta. Förtidsröstning kan ske i valfri röstningslokal i Sverige. Vid detta val erbjuder kommunerna sammanlagt 3321 röstningslokaler för förtidsröstning. Det är en liten ökning från valet 2006 då det fanns 3197 röstningslokaler. Vid detta val är dessutom 55 lokaler mobila, mot 11 vid valet 2006. 753 av röstningslokalerna för förtidsröstning är öppna på valdagen. Även det är en ökning mot 2006 då det var 594 lokaler.

Öppettider, adresser och kartor till alla röstningslokaler för förtidsröstning finns här

Vid förtidsröstning måste väljaren ha ett röstkort. Vissa kommuner erbjuder servicen att skriva ut dubblettröstkort direkt i röstningslokalen.

Väljaren måste också kunna styrka sin identitet.

till sidans topp


2010-08-24

Fem hundra miljoner valsedlar trycks

Partierna har under våren och sommaren beställt valsedlar med sina kandidatlistor. De allra flesta valsedlar är nu tryckta och levererade till partierna. Partierna ansvarar sedan själva för att lägga ut valsedlarna på alla ställen där väljarna kan rösta.

 • 51 tusen personer kandiderar till de 12978 platserna i kommunfullmäktige i 290 kommuner.
 • 12 tusen personer kandiderar till de 1662 platserna i landstingsfullmäktige i 21 landsting.
 • 6 tusen personer kandiderar till de 349 platserna i riksdagen.
  R-val L-val K-val
Antal partier som beställt valsedlar 37 42 203
Antal beställda listor (unika valsedlar med kandidater) 239 685 2679
Antal kandidater som står på tryckta valsedlar 5657 11913 51004

Nedan visas hur många valsedlar som tryckts, uppdelat per län och valtyp, den 24 augusti 2010.

LÄN
R-val
L-val
K-val
Blekinge län 2 340 000 2 969 000 2 964 000
Dalarnas län 5 259 000 6 410 000 5 824 000
Gotlands län 937 000 1 052 000
Gävleborgs län 4 366 000 5 915 000 5 574 000
Hallands län 4 430 000 5 852 000 6 160 000
Jämtlands län 2 269 000 2 628 000 2 742 000
Jönköpings län 4 412 000 5 498 000 7 917 000
Kalmar län 3 528 000 4 461 000 4 470 000
Kronobergs län 2 928 000 3 453 000 3 730 000
Norrbottens län 4 275 000 5 310 000 5 272 000
Skåne län 20 085 000 27 322 000 26 039 000
Stockholms län 53 237 000 33 675 000 34 808 000
Södermanlands län 4 232 000 4 895 000 5 190 000
Uppsala län 5 742 000 5 916 000 6 217 000
Värmlands län 4 288 000 5 928 000 5 240 000
Västerbottens län 3 925 000 4 880 000 4 627 000
Västernorrlands län 5 075 000 5 497 000 4 892 000
Västmanlands län 4 143 000 5 169 000 4 914 000
Västra Götalands län 24 748 000 32 224 000 31 044 000
Örebro län 6 071 000 6 279 000 5 769 000
Östergötlands län 8 945 000 8 135 000 8 192 000
Totalt
175 235 000 182 416 000 182 637 000
Totalt riket
    540 288 000

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i riksdagsvalet

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i valet till landstingsfullmäktige

Klicka här för att se statistiken för kandidaterna i valet till kommunfullmäktige

Klicka här för att läsa mer om valsedlar och att personrösta

till sidans topp


2010-08-23

7 miljoner röstkort på väg

Till alla som finns i röstlängden skickas ett röstkort. Röstlängden baseras på uppgifterna i folkbokföringen den 20 augusti.

Röstkorten skickas med posten till drygt 7 miljoner röstberättigade 23-31 augusti. Alla ska ha fått sitt röstkort förtidsröstningen börjar den 1 september.

Den som fortfarande inte fått sitt röstkort den 31 augusti, har tappat bort det eller vill ha det skickat till annan adress kan beställa ett dubblettröstkort. Ring 020-825 825 eller kontakta kommunen.

Se statistiken för de röstberättigade

till sidans topp


2010-07-30

Nu postas utlandsröstkorten

Under veckorna 29-31 skickas utlandsröstkort och material för brevröstning till alla utlandssvenskar som har anmält adress till Skatteverket. Utskicken beräknas vara framme hos de röstberättigade ungefär den 5 augusti, vilket är första dag som brevröstning får ske.

Totalt är det 132 777 utlandssvenskar som får utlandsröstkort och material för brevröstning.

till sidans topp


2010-04-09

Partier vid valet 2010

Den 1 mars var den sista dagen att anmäla registrering av partibeteckning för valet 2010. Sedan valet 2006 har 71 nya partier fått sin partibeteckning registrerad. Totalt än nu 40 partibeteckningar registrerade för val till riksdag, 46 för val till landstingsfullmäktige och 168 för val till kommunfullmäktige.

Ett parti måste inte registrera partibeteckning för att kunna ställa upp i valet. Partiet kan beställa valsedlar ändå och ställa upp.

Se listan med registrerade partibeteckningar

Läs mer om att registrera partibeteckning

Läs mer om att beställa valsedlar

Partierna beställer sina valsedlar hos Länsstyrelsen. Valsedlarna publiceras på www.val.se allt eftersom beställningarna kommer in.

Valsedlar i riksdagsvalet 2010

Valsedlar i kommunfullmäktigeval 2010

Valsedlar i landstingsfullmäktigeval 2010

till sidans topp


2010-03-23

Fyra fasta mandat byter valkrets i riksdagsvalet

Den 23 mars har Valmyndighetens nämnd fattat beslut om fördelning av de fasta mandaten i riksdagsvalet 2010. Fördelningen av mandaten baserar sig på statistiken över röstberättigade den 1 mars 2010. Riksdagsvalkretsarna Värmlands län, Örebro län, Västernorrlands län och Jämtlands län förlorar var sitt mandat. Dessa fyra mandat hamnar nu istället i Stockholms län, Stockholms kommun, Skåne läns södra och Västra Götalands västra.

Se fördelningen i valpresentationen

Se historiska siffror över fördelningen av valkretsmandat

till sidans topp


2010-03-04

7 080 123 Röstberättigade vid valet 2010

Den 1 mars har Valmyndigheten tagit fram statistik för preliminärt röstberättigade vid valet 2010. 30 dagar innan valet, dvs den 20 augusti, fastställs röstlängden och då publiceras statistik över de som har rösträtt och som kommer att få röstkort.

Se statistiken i valpresentationen

Läs mer om rösträtt och röstlängd

till sidans topp


2010-03-02

55 nya partier

Den 1 mars var den sista dagen att anmäla registrering av partibeteckning för valet 2010. Sedan valet 2006 har 55 nya partier fått sin partibeteckning registrerad. Ytterligare 25 partier har anmält registrering men ärendena är fortfarande under beredning.

Se listan med registrerade partibeteckningar och anmälningar under beredning

Läs mer om att registrera partibeteckning

till sidans topp


2010-02-25

8 nya partier

Den 19 februari registrerades 8 nya partibeteckningar. T.ex. registrerades Nybyggarpartiet för val till kommunfullmäktige i Valdemarsvik och Sundsvalls framtid för val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län (och därmed också registrerad för samtliga val till kommunfullmäktige i länet). Valmyndigheten har fått in ytterligare 9 anmälningar om registrering som nu är under beredning. Den 1 mars är sista dagen att anmäla registrering av partibeteckningen för valet den 19 september.

Se listan med registrerade partibeteckningar och anmälningar under beredning

Läs mer om att registrera partibeteckning

till sidans topp


2010-02-17

Många nya partier

Förra veckan registrerades 8 nya partibeteckningar. T.ex. registrerades Frihetspartiet för samtliga val och PopVox.info för val till kommunfullmäktige i Stockholm. Valmyndigheten har fått in ytterligare 6 anmälningar om registrering som nu är under beredning.Den 1 mars är sista dagen att anmäla registrering av partibeteckningen för valet den 19 september.

Se listan med registrerade partibeteckningar och anmälningar under beredning

Läs mer om att registrera partibeteckning

till sidans topp


2010-02-17

Unga avgår i högre utsträckning än äldre

Valmyndigheten har uppdrag av regeringen att årligen redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valmyndigheten ska särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år.

Läs mer i rapporten

till sidans topp


2010-02-15

Valmyndigheten får ny kanslichef

Den 1 april tillträder Kerstin Andersson som ny kanslichef för Valmyndigheten.

Läs mer på regeringens hemsida

till sidans topp


2009-12-08

Ytterligare avtal inför valen 2010 har slutits

Valmyndigheten har beslutat att Protegia AB ska få i uppdrag att leverera valkassar, säkerhetspåsar och säkerhetsplomber.

Bong Ljungdahl Sverige AB antas för tillverkning av Omslagskuvert för brevröst och Ytterkuvert för brevröst och OP-Kuvert AB för tillverkning av Fönsterkuvert för förtidsröst.

Meiller direct AB får tillverka Ytterkuvert för budröst. Meiller direct AB kommer även att trycka röstkort och utlandsröstkort.

Strömberg Distribution i Huddinge AB anlitas för plockning och packning av material för brev- och budröstning.

Lindorff Customers Services Sverige AB kommer att anlitas för Valmyndighetens telefonservice.

till sidans topp2009-11-03

Upphandlingar inför valen 2010 i full gång!

Med ett knappt år kvar till riksdagsvalet, valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, vilka alla går av stapeln den 19 september 2010, är förberedelserna redan i full gång. Allt valmaterial, som t.ex. valsedlar, valkuvert, röstlängder, röstkort och valsedelställ ska ordnas. Valmyndigheten använder sig av flera olika leverantörer för att få bästa pris och bästa produkt.

När det gäller valsedlar har följande avtal har slutits:

 • Valmyndigheten kommer att anlita H-Tryck AB för tillverkning och distribution av partivalsedlar.
 • Namnvalsedlar trycks av Nilssons Tryckeri AB, H-Tryck AB och Åbergs tryckeri AB.
 • Map Sverige AB kommer att leverera papper till alla valsedlar.

Läs mer om upphandlingar inför valen 2010 här

till sidans topp


2009-08-11

Valet till Europaparlamentet och valet till Sametinget har vunnit laga kraft

Valprövningsnämnden har beslutat i fråga om de överklaganden av valen som har kommit in.
Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas vidare.

Läs Valprövningsnämndens avgöranden under 2009 här

till sidans topp


2009-06-29

15 april sista dag att beställa valsedlar för valet 2010

Den 26 juni har Valmyndigheten beslutat om följande datum för valet 2010:

 • 15 januari 2010 - Partier som uppnått minst en procent av rösterna i något av de senaste två riksdagsvalen ska anmäla till Valmyndigheten att de vill ha sina partivalsedlar utlagda. Partier som är representerade i kommun- eller landstingsfullmäktige ska anmäla till länsstyrelsen att de vill ha sina partivalsedlar utlagda.
 • 15 april 2010 - Partier med registrerad partibeteckning ska senast anmäla sina kandidater.
 • 15 april 2010 - Partierna ska senast ha beställt valsedlar om de vill ha garanterad leverans senast 45 dagar innan valet.

till sidans topp


2009-06-29

Fyra överklaganden av valet

Den 25 juni var sista dagen att överklaga valresultatet till Valprövningsnämnden. De fyra överklaganden som har kommit in handlar om:

 • felaktig markering i röstlängden
 • identifikationskontroll i vallokalen
 • tillhandahållande av valkuvert samt ordningen i eller i anslutning till vallokalen
 • sammanräkning och redovisning av röster för Blankledamöterna

Kungörelsen kommer in i Post- och inrikes tidningar på tisdag den 30 juni.

till sidans topp


2009-06-11

Slutlig sammanräkning klar

Länsstyrelserna har avslutat den slutliga sammanräkningen. Under eftermiddagen fastställer Valmyndigheten utgången av valet och publicerar protokoll.

Öppna det slutliga valresultat i ett nytt fönster

till sidans topp


2009-06-08

Slutlig sammanräkning pågår

Länsstyrelserna har påbörjat den slutliga sammanräkningen som beräknas pågå t.o.m. onsdag den 10 juni. Nu publiceras rösterna för samtliga partier och dessutom alla personröster.

Öppna det slutliga valresultat i ett nytt fönster

till sidans topp


2009-06-07

Valresultat val till Europaparlamentet 2009

Vallokalerna stänger kl. 21 och då börjar röstmottagarna räkna rösterna - fr.o.m. kl. 22 publicerar Valmyndigheten valresultaten.

Öppna valnattens valresultat i ett nytt fönster

till sidans topp


2009-06-02

Hittills har 357 310 personer förtidsröstat

Från den 20 maj kan man förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Fram till och med igår (förtidsröstningens trettonde dag) har 357 310 förtidsröster mottagits. Motsvarande siffra den trettonde dagen för 2004 års val till Europaparlamentet (då det hette poströstning) var 216 986 mottagna poströster.

Se statistiken över mottagna förtidsröster

Dessutom har Valmyndigheten och kommunerna fram till och med idag mottagit 7407 brevröster från utlandet. Vid valet 2004 togs det sammanlagt emot 6486 brevröster. Valmyndigheten har hittills också tagit emot 2370 röster som är mottagna på utlandsmyndigheter. Vid valet 2004 togs emot 6301 röster totalt på utlandsmyndigheter.

till sidans topp


2009-05-28

Hittills har 185 000 personer förtidsröstat

Från den 20 maj kan man förtidsrösta i valet till Europaparlamentet. Varje dag registrerar alla kommuner in hur många förtidsröster de mottagit. Fram till och med igår (förtidsröstningens åttonde dag) har 185 421 förtidsröster mottagits. Motsvarande siffra den åttonde dagen för 2004 års val till Europaparlamentet (då det hette poströstning) var 100 385 mottagna poströster.

Se statistiken över mottagna förtidsröster

till sidans topp


2009-05-28

Valresultatet i valet till Sametinget klart!

Se vilka partier och personer som blivit valda

till sidans topp


2009-05-20

Nu startar förtidsröstningen

Förtidsröstningen pågår fr.o.m. 20 maj t.o.m. valdagen den 7 juni 2009. Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets nästan 1900 röstningslokaler - det enda som behövs är röstkort och id-handling.

Se samtliga röstningslokaler

Läs mer om förtidsröstningen

till sidans topp


2009-05-19

1718 röstade i vallokal i söndagens val till Sametinget

Den en 17 maj var det val till Sametinget. 7 809 samer finns upptagna i röstlängden och 1718 av dessa valde att rösta i någon av de 17 vallokalerna i Sverige. Man kan rösta antingen i vallokal på valdagen eller brevrösta. Sammanräkningen av rösterna påbörjas måndagen den 25 maj.

Läs mer om valet till sametinget

Se statistik över antalet röstberättigade

till sidans topp


2009-05-15

På söndag röstar samerna

Den 17 maj är det val till Sametinget. 7 809 samer finns upptagna i röstlängden och redan har över 1000 brevröster kommit in till länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer om valet till sametinget

Se statistik över antalet röstberättigade

till sidans topp


2009-05-15

7,1 miljoner röstkort på väg!

Mellan den 12 och den 19 maj skickas röstkorten till de som finns med i röstlängden. I röstkortet står bland annat adress och öppettider till väljarens vallokal och information om hur och var man kan förtidsrösta. Röstkortet måste tas med vid förtidsröstning!

Se statistik över antalet röstberättigade

till sidans topp


2009-05-15

20% av kandidaterna är mellan 18 och 29 år

20 partier har hittills beställt valsedlar med kandidatnamn och sammanlagt ställer 496 kandidater upp. I statistiken kan utläsas bland annat att 42% av kandidaterna är kvinnor och att Piratpartiet har den yngsta listan.

Se statistik över kandidaterna

Se alla beställda valsedlar

till sidans topp


2009-05-12

Ca. 7,1 miljoner röstberättigade

Ca. 7,1 miljoner personer är röstberättigade vid valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009.

Se statistik över antalet röstberättigade

till sidans topp


2009-04-17

220 000 EU-medborgare kan få rösta i Sverige

De som är medborgare i ett annat EU-land men folkbokförda i Sverige kan få rösträtt i det svenska valet till Europaparlamentet. Men bara om de anmäler sig till den svenska röstlängden senast den 8 maj. Under denna vecka har Valmyndigheten skickat ut anmälningsblanketter till drygt 182 000 EU-medborgare. Dessutom har de drygt 37 000 EU-medborgare som är anmälda sedan tidigare fått meddelande om att de finns med i den svenska röstlängden.

Läs mer om vad som gäller för EU-medborgare

Se statistik över hur många EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige

till sidans topp


2009-03-17

9 partier ställer upp i valet till Sametinget

Den 17 maj är det val till Sametinget. Igår den 16 mars var det sista dag för partierna att anmäla sig och sina kandidater till valet. Nio partier ställer upp i valet.

Se de beställda valsedlarna

till sidans topp


2009-03-13

Sista dag för att anmäla kandidater för valet till Europaparlamentet!

Idag den 13 mars är det sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater. Det är även sista dag för samtliga partier att beställa valsedlar och lämna in sina kandidatlistor om de vill vara garanterade leverans av valsedlar senast den 23 april.

Se de beställda valsedlarna

Sidan med valsedlar uppdateras allt eftersom beställningarna kommer in.

till sidans topp


2009-03-12

7 017 479 preliminärt röstberättigade vid valet 2010

Den 1 mars 2009 togs statistik fram för preliminärt antal röstberättigade vid valet 2010. Dessa siffror kommer bland annat användas av kommunerna vid deras arbete med valdistrikt och valkretsar inför valet.

Se hela statistiken över de röstberättigade

till sidans topp


2009-03-03

7809 röstberättigade i valet till Sametinget

Den 1 mars upprättade Sametingets valnämnd en slutlig sameröstlängd. Två tredjedelar av de 7 809 röstberättigade bor i Norrbottens och Västerbottens län. Valet till Sametinget är den 17 maj.

Se statistiken över sameröstlängden

till sidans topp


2009-03-02

Ett nytt parti

Igår den 2 mars var sista dag för partier att anmäla registrering av partibeteckning om registreringen ska gälla vid valet till Europaparlamentet 2009. Enbart ett nytt parti har inkommit med anmälan: Libertas.

Se hela listan med registrerade partibeteckningar

Det är dock inte obligatoriskt att registrera partibeteckningen för att ställa upp i val. Partier kan beställa valsedlar och ställa upp i valet ändå.

Läs mer om beställning av valsedlar

till sidans topp


2009-01-28

Tidigare röstkort till utlandssvenskar

Inför valet till Europaparlamentet den 7 juni i år kommer utlandssvenskarna att få ett utlandsröstkort i god tid innan brevröstningen börjar.

En lagändring ger Valmyndigheten möjlighet att förse utlandssvenskarna med ett enklare röstkort som kallas utlandsröstkort. Det kommer redan i början av april att börja distribueras till svenskar bosatta utomlands tillsammans med material för brevröstning. Utlandsröstkortet kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat. Röstkortet innehåller ingen uppgift om vilken vallokal personen hör till i Sverige så de som befinner sig i Sverige vid tiden för valet bör vända sig till Valmyndigheten för att få ett dubblettröstkort.

Läs mer om vad som gäller för utlandssvenskar

till sidans topp


2009-01-12

Valsedelspriset fastslaget

Valsedlar kommer vid valet till Europaparlamentet 2009 att kosta 35 kr per tusen valsedlar. I detta pris ingår moms och frakt till en adress. Dessutom tillkommer en startkostnad på 650 kr per lista.

till sidans topp


2008-12-19

Valprövningsnämnden beslutar till Vilhelmina kommuns fördel

Valprövningsnämnden bedömer att Vilhelmina har tillräckliga skäl för att tills vidare behålla den nuvarande indelningen i valdistrikt för Dikanäs, Lövlidens, Nästansjö och Vilhelmina-Saxnäs valdistrikt. Länsstyrelsens beslut om ändrad indelning upphävs därmed.

Läs hela Valprövningsnämndens beslut

till sidans topp


2008-12-18:

Sänkt spärr för personval och flyttad valdag

Den 17 december överlämnade Grundlagsutredningen betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) till justitieminstern. För valsystemet skulle ändringarna i grundlagen innebära bland annat

 • att spärren för att bli invald på personröster sänks från 8% till 5% i riksdagsval så att det är samma spärr i alla typer av val,
 • att de allmänna valen byter valdag från tredje söndagen till andra söndagen i september,
 • att möjlighet till kommunala extra val införs,
 • att valsedlarna ska innehålla en upplysning om personröstningens innebörd.

Ingen ändring föreslås i rösträttsålder eller slopande av treårsgränsen för invandrare från länder utanför norden och EU. Valmyndigheten bör fortsätta att vara en myndighet under regeringen.

När det gäller frågorna om obligatorisk förhandsanmälan av partier inför val och proportionaliteten i kommunala val föreslås att en särskild utredning får arbeta vidare med frågorna.

till sidans topp


2008-11-03:

Fyra nya partier

Under det senaste halvåret har fyra nya partier registrerat sina partibeteckningar hos Valmyndigheten: Kommunlistan i Storumans kommun, Medborgarforum i Jönköpings län, Kungsbackaborna i Kungsbacka kommun och Karlstads Medborgarparti i Karlstads kommun.

Se hela listan med registrerade partibeteckningar

till sidans topp


2008-11-03:

Fyra miljoner fönsterkuvert ska tillverkas

Upphandlingen för tillverkning kuvert till Europaparlamentsvalet 2009 är klar. Valmyndigheten har slutit avtal med OP-kuvert, DM Qvert AB och Bong Ljungdal Sverige AB.

De fem olika kuvert som ska tillverkas är fönsterkuvert för brevröstning, ytterkuvert för budröstning, ytterkuvert för brevröstning, omslagskuvert för brevröstning och kuvert för budröstningsmaterial. Den största beställningen är fönsterkuvert för förtidsröstning som ska tillverkas i fyra miljoner exemplar.

till sidans topp


2008-10-08:

Valsedlar ska tryckas för 2,5 miljoner kronor

Upphandlingen för tryckning av valsedlar till Europaparlamentsvalet 2009 är klar. Valmyndigheten har nu slutit avtal med Nässjötryckeriet AB i Nässjö och H-Tryck AB i Markaryd. Nässjötryckeriet AB ska trycka upp till 100 miljoner valsedlar och H-Tryck AB ska trycka det resterande behovet.

Två andra upphandlingar är också klara:

Den ena är tillverkning av säkerhetsmaterial där Valmyndigheten har slutit avtal med AB Protegia, Skanör. Säkerhetsmaterialet är t.ex. valkassar, säkerhetskuvert, genomdragsplomber och säkerhetsetiketter.

Den andra är distribution m.m. av valmaterial. Valmyndigheten har slutit avtal med Distributionscenter i Hallstavik AB. Företaget ska lagra material, plocka samman vissa produkter, ta emot beställningar och distribuera valmaterial inför valet till Europaparlamentet 2009.

till sidans topp


2008-05-28:

Val till Europaparlamentet 7 juni 2009

Europaparlamentet beslutade den 21 maj att valperioden för val till Europaparlamentet i Europeiska Unionens 27 medlemsländer infaller 4-7 juni 2009. Eftersom val i Sverige alltid ska infalla på en söndag äger valet till Europaparlamentet i Sverige rum söndagen den 7 juni.

till sidans topp


2008-04-16:

13 mars 2009 sista dag att beställa valsedlar

Den 15 april tog Valmyndigheten följande beslut inför valet till Europaparlamentet 2009:

 • Senast den 15 januari 2009 ska partierna ha anmält att de önskar få sina valsedlar utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast för partier som fått mer än 1% av rösterna i hela landet i något av de två senaste valen till Europaparlamentet.
 • Senast den 13 mars 2009 ska partierna ha beställt valsedlar för att få leverans senast 45 dagar före valdagen.
 • Senast den 13 mars 2009 ska de partier som har registrerad partibeteckning och som önskar låsa sin kandidatlista mot tillskrivna namn ha meddelat att deras kandidater ska vara anmälda.

till sidans topp


2008-03-06:

Preliminärt röstberättigade

Nu finns en sammanställning över antal röstberättigare per den 1 mars 2008 på Valmyndighetens webbplats. Denna statistik är framtagen för att fungera som underlag för kommunernas arbete med valdistriktsindelning inför valen 2009 och 2010.

Klicka här för att läsa mer om valdistriktsindelning

till sidans topp


2008-02-21:

Unga avgår mer

Valmyndighetens nämnd fastställde den 20 februari Valmyndighetens årsredovisning. Valmyndigheten ska varje år redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. I redovisningen framgår bland annat att unga ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige sedan valet 2006 avgått i högre grad än äldre och att unga kvinnor avgått i högre utsträckning än unga män.

Valmyndigheten har också i uppdrag att följa den internationella utvecklingen avseende elektronisk röstning. Under året har det skett en världspremiär: Estland har genomfört ett nationellt val där alla väljare kunde rösta via Internet. Nederländerna har tvärtemot valt att efter många års användande av elektronisk röstning gå tillbaka till pappersvalsedlar eftersom denna typ av valprocess anses mer transparent och verifieringsbar. Även Storbritannien meddelade att inga fler tester av röstning via Internet och telefon kommer att genomföras.

Klicka här för att läsa Valmyndighetens årsredovisning för 2007

till sidans topp


2008-01-17:

Nytt parti i Marks kommun

Marks Oberoende Demokrater, MOD, har den 15 februari fått sin partibeteckning registrerad hos Valmyndigheten. Partiet har registrerat sin partibeteckning för val i Marks kommun. Se den kompletta listan över registrerade partibeteckningar.

till sidans topp


2007-10-11:

Rapport om kunskapsbank om elektronisk röstning

Regeringen har i regleringsbrev för år 2007 uppdragit åt Valmyndigheten att senast den 15 oktober 2007 lämna en rapport om uppbyggnaden av en kunskapsbank med erfarenheter från kommuner som använder elektronisk röstning vid kommunala rådgivande opinionsundersökningar.

Valmyndighetens undersökning av erfarenheterna av e-röstning i kommunerna visar att det ännu inte finns tillräckligt underlag för att upprätta en kunskapsbank såsom det uttrycks i regleringsbrevet.

Klicka här för att läsa rapporten om kunskapsbanken.

till sidans topp


2007-10-09:

Valsystem i förändring?

I fredags slutade den allmäna motionstiden i riksdagen. Många riksdagsmän har lämnat in motioner som handlar om valsystemet. Till exempel föreslås småpartispärr i kommunfullmäktigevalen, skilda valdagar, ändrat valsystem till majoritetsval i enmansvalkretsar, valsedelsmaskiner i vallokalerna, sänkning av spärrgränser för personval och offentliga valförberedelser.

Klicka här för att läsa motionerna på riksdagens webbplats

Dessutom arbetar Grundlagsutredningen med en översyn av valsystemet fram till 2008. Ett antal rapporter har hittills tagits fram av olika forskare. Rapporterna har till exempel handlat om valsystem i andra länder, personvalets framtid, vikten av ett högt valdeltagande och vad medborgarna tycker om de demokratiska spelreglerna.

till sidans topp


2007-08-20:

Fem nya partier

Sedan valet 2006 har fem nya partier registrerat sin partibeteckning:

Partibeteckning Registrerad i valområde Valtyp datum för registrering
Helsingborgspartiet Helsingborgs kommun K 2006-12-05
Kommunpartiet i Sjöbo Sjöbo kommun K 2006-12-05
Kommunpartiet vår framtid Gullspångs kommun K 2007-01-25
Täby Ungdomars Intresseparti Täby kommun K 2007-02-08
Västeråspartiet Västerås kommun K 2007-03-08

På egen begäran har följande fem partier avregistrerat sin partibeteckning:

Partibeteckning Registrerad i valområde Valtyp datum för avregistrering
Kommunal Samling Tidaholms kommun K 2007-08-15
Lunds Studentparti Lunds kommun K 2007-08-15
Oskarshamspartiet Kalmar kommun K 2007-08-15
Skaraborgspartiet Västra Götalands län L 2007-08-15
Östergötlands Sjukvårdsparti Östergötlands län L 2007-08-15

Klicka här för att läsa mer om vad registreringen av partibeteckningen innebär

Klicka här för att se en lista över alla registrerade partibeteckningar

till sidans topp


2007-08-20:

Sverigedemokraterna blir utan ersättare i Sigtuna kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade i januari att någon ny ersättare inte kunde utses för Sverigedemokraterna. Detta pga det inte fanns några fler namn på Sverigedemokraternas valsedel, dvs det fanns inga fler personer som kunde utses. Sverigedemokraterna överklagade ärendet med hänvisning till att det på en partivalsedel (valsedel där endast partiets namn är färdigtryckt) fanns ett tillskrivet namn, dvs en väljare hade nominerat en person.

Grundregeln vid tillsättande av ersättare är den sk "listtroheten". Det betyder att ersättaren ska stå på samma valsedel (lista) som den ursprungliga ledamoten. Men en partivalsedel med ett tillskrivet namn räknas som en ny lista. Och därför kunde inte heller den tillskrivna personen bli invald som ersättare. Detta var länsstyrelsens ursprungliga beslut. Valprövningsnämnden har nu bekräftat att länsstyrelsen fattade rätt beslut genom att avslå Sverigedemokraternas överklagande. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Klicka här för att läsa Valprövningsnämndens beslut 2007:1

till sidans topp


2007-01-18:

Utvärdering av val 2006

Valmyndigheten har sammanställt en rapport med erfarenheter från de allmänna valen 2006: Rapport 2007:1.

till sidans topp


2006-09-20:

Riksdagsvalet klart torsdag förmiddag

Den slutliga sammanräkningen tar längre tid än beräknat p.g.a. ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster.

Eftersom säkerhet prioriteras före snabbhet så skjuts den beräknade tiden för det slutliga riksdagsresultatet fram till torsdag förmiddag.

Följ den slutliga sammanräkningen här

till sidans topp


2006-09-18:

Högst och lägst! Sortera själv!

Klicka på symbolen (Sortera tabellen) i resultatpresentationen så sorteras listan! Det kan ta en stund innan sorteringen visas på skärmen och du måste ha Javascript påslaget i din webbläsare.

Titta här till exempel

till sidans topp


2006-09-18:

Den slutliga sammanräkningen har börjat!

Personrösterna rapporteras kontinuerligt, följ utvecklingen på www.val.se!

Följ den slutliga sammanräkningen här

till sidans topp


2006-09-15:

Följ valet på www.val.se!

Se valresultaten direkt när de rapporteras.

Följ resultatet på valnatten

till sidans topp


2006-08-16:

Röstkorten

Röstkorten skickas ut mellan 21–29 augusti. På röstkortet står var din vallokal ligger.

till sidans topp


2006-08-16:

Beställda valsedlar - val 2006

Partier beställer valsedlar via länsstyrelsernas valkanslier. Valsedlarna trycks sedan på de tryckerier som Valmyndigheten tillhandahåller. Här visas hur många valsedlar som tryckts, uppdelat per län och valtyp, den 16 augusti 2006.

Län
R-val
L-val
K-val
Blekinge län
4 637 000
2 604 000
2 923 000
Dalarnas län
7 360 000
5 666 000
5 593 000
Gotlands län
3 169 000
1 039 000
Gävleborgs län
7 010 000
5 524 000
5 064 000
Hallands län
7 535 000
5 608 000
5 992 000
Jämtlands län
4 449 000
2 153 000
2 382 000
Jönköpings län
10 061 000
5 059 000
8 000 000
Kalmar län
6 062 000
3 926 000
4 189 000
Kronobergs län
5 212 000
2 942 000
3 362 000
Norrbottens län
6 920 000
4 724 000
4 970 000
Skåne län
29 639 000
24 710 000
26 250 000
Stockholms län
36 084 000
32 794 000
34 561 000
Södermanlands län
6 602 000
4 627 000
4 515 000
Uppsala län
8 079 000
5 520 000
5 716 000
Värmlands län
7 058 000
5 788 000
5 389 000
Västerbottens län
6 508 000
4 363 000
4 572 000
Västernorrlands län
6 650 000
5 179 000
4 479 000
Västmanlands län
6 249 000
3 975 000
3 950 000
Västra Götalands län
36 317 000
28 897 000
26 760 000
Örebro län
7 462 000
4 836 000
4 490 000
Östergötlands län
9 755 000
8 228 000
8 002 000
Summa
222 818 000
167 123 000
172 198 000
Summa alla val
562 139 000

till sidans topp


2006-08-10:

Röstningslokaler

Nu finns alla röstningslokaler för förtidsröstning utlagda på www.val.se. Förtidsröstningen startar den 30 augusti och du kan rösta i vilken röstningslokal som helst i Sverige. Det enda du behöver är röstkort och legitimation.

till sidans topp


2006-08-10:

Vallokaler

Nu finns alla vallokaler utlagda på www.val.se. Vallokalerna är bara öppna på valdagen den 17 september. På röstkortet står vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation!

till sidans topp


2006-05-16:

Är du utomlands vid valet?

Och inte kan rösta på en svensk ambassad? Då kan du istället brevrösta. Nu finns brevröstningsmaterial att beställa, från en kommun, en svensk ambassad eller konsulat – eller från oss på Valmyndigheten.

till sidans topp


2006-04-24:

Valsedlar

Nu kan du se valsedlarna som beställts till valet 2006 här på www.val.se. Sidorna uppdateras varje natt och kommer att uppdateras kontinuerligt t.o.m. valdagen.

Titta på valsedlarna

till sidans topp


2006-04-21:

Välkommen till Valmyndighetens nya webbplats!

Ny struktur, nytt utseende men samma ämne – val helt enkelt.

Valmyndighetens nya webbplats är tillgänglighetsanpassad och anpassningsbar.

Läs mer om webbplatsen under avsnittet "om webbplatsen".

till sidans topp


2006-03-10:

Två riksdagsmandat byter krets

Stockholms län och Uppsala län är de riksdagsvalkretsar som får vardera ett fast mandat till jämfört med 2002 års val. Förlorarna är Östergötlands och Västmanlands läns valkretsar. Det blev resultatet när Valmyndigheten räknade fram hur många fasta mandat varje riksdagsvalkrets ska ha vid riksdagsvalet 2006.

Valmyndigheten har räknat fram hur många fasta mandat varje valkrets ska ha vid riksdagsvalet 2006. Av riksdagens 349 platser är 310 s.k. fasta mandat. Resterande 39 är utjämningsmandat och fördelas först vid sammanräkningen efter valet. Det är därför möjligt att de valkretsar som förlorar ett fast mandat kompenseras när utjämningsmandaten fördelas.

Det är antalet röstberättigade i valkretsarna den 1 mars i år som avgör hur många fasta mandat varje valkrets får. I underlaget ingår också röstberättigade utlandssvenskar.

Att Uppsala län ökar med ett fast mandat på bekostnad av Västmanlands län hänger samman med att Heby kommun byter län.

till sidans topp


2005-12-29:

Priset på valsedlar fastställt

Valmyndigheten fastställde den 20 december 2005 Valmyndighetens föreskrifter (VALFS 2006:1). I denna togs bland annat följande beslut:

 • Avgiften för valsedlar består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen omfattar igångsättningskostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Avgiften för den fasta delen är 650 kronor. Avgiften för den rörliga delen är 30 kronor per 1000 valsedlar.
 • Avgiften för valkuvert är 100 kronor per 1000 kuvert
 • Avgiften för ytterkuvert för budröstning är 110 kronor per 1000 kuvert (pris ändrat i VALFS 2006:2).

till sidans topp


2005-11-25:

Ny vallag antagen av riksdagen!

Riksdagen antog den 23 november en ny vallag. Nyheter är t.ex att:

 • Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för val. Kommunen övertar därmed ansvaret för förtidsröstningen från Posten AB. Liksom tidigare ska väljarna kunna rösta i förtid 18 dagar före valet var som helst i hela Sverige, men röstningslokalerna bestäms nu av respektive kommun och kan t.ex. vara kommunhuset, en skola, ett bibliotek eller ett postkontor.
 • Samma regler för id-kontroll ska gälla vid all röstmottagning, dvs att alla väljare som inte är kända av röstmottagarna ska styrka sin identitet. Detta innebär en skärpning av reglerna då väljaren tidigare inte var tvungen att legitimera sig vid röstning i vallokal.
 • Möjligheten att brevrösta från utlandet permanentas och utökas till 45 dagar innan valet.
 • Valsedlar för partier som bara är representerade på regional eller lokal nivå ska finnas tillgängliga i vallokaler och på röstningslokaler i kommunen.
 • Reglerna för budröstning skärps. Nu måste budet legitimera sig när denne lämnar in väljarens röst, och budet måste även på ytterkuvertet för budröstning fylla i vilket typ av bud han/hon är.

Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2006.

Klicka här för att se den nya vallagen

Klicka här för att läsa riksdagens sammanfatting av beslutet

Klicka här för att läsa konstitutionsutskottets betänkande

till sidans topp


2005-11-11:

4 tryckerier får trycka valsedlarna

Valmyndighetens upphandlingar för papper och valsedlar är nu klara.

Över 600 miljoner valsedlar kommer att tryckas på statens bekostnad. Drygt 100 miljoner partivalsedlar (dvs valsedlar med enbart partiets namn på ) och blanka valsedlar ska tryckas av Nilssons Tryckeri AB. Namnvalsedlarna (dvs valsedlar med parti- och kandidatnamn) som beställs av partierna ska tryckas av 4 tryckerier. Respektive tryckeri trycker valsedlar för partierna i ett antal län och ska trycka det antal valsedlar som framgår nedan:

AB Multitryck 61 miljoner valsedlar Norrbotten
Uppsala
Dalarna
Gävleborg
Nockeby Tryckeri AB 122 miljoner valsedlar Gotland
Jämtland
Stockholm
Södermanland
H-Tryck AB 161 miljoner valsedlar

Blekinge
Halland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro
Östergötland

Nilssons Tryckeri AB 156 miljoner valsedlar

Skåne
Västra Götaland

Papper till valsedlarna levereras av Map Sverige AB. Det går åt ca 1200 ton, 400 ton per val.

till sidans topp


2005-10-11:

Riksdagen röstar om länsbyte för Heby

Regeringen har den 6 oktober lagt fram ett förslag där man föreslår att Heby kommun från och med den 1 januari 2007 skall ingå i Uppsala län. Initiativet till länsbytet kommer från Heby kommun.

Om riksdagen godkänner regeringens förslag om länsbyte för Heby avser regeringen att under hösten 2005 besluta om ändring av Heby kommuns landstingstillhörighet.

Det innebär i så fall att de som bor i Heby redan vid valet 2006 kommer att få välja ledamöter till landstinget i Uppsala och att de i riksdagsvalet får välja ledamöter i Uppsala läns riksdagsvalkrets.

till sidans topp


2005-09-06:

Valet 2006 närmar sig...

Valmyndigheten har beslutat om sista dag för partierna att beställa valsedlar för garanterad leverans senast 45 dagar före valet. Den 24 april 2006 ska fullständig beställning vara inlämnad hos länsstyrelsen.

Detta datum blir också sista dagen som de partier som har registrerad partibeteckning kan anmäla sina kandidater inför valet.

På www.val.se börjar vi nu presentera information om valet 2006, se ovan under menyn val 2006. Där finns just nu en valkalender inför valet, statistik över preliminärt röstberättigade, information om hur ett parti registrerar sin partibeteckning, information om hur ett parti beställer valsedlar och information till utlandssvenskarna.

till sidans topp