Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Logotyper

Grafiska profilbilder för valen

Inför varje val tar Valmyndigheten fram logotyp för det aktuella valet.

Valmyndighetens logotyp

Valmyndighetens logotyp

Valmyndighetens logotyp består av två delar:

  • Det runda symbolmärket på blå botten. (Bilden föreställer tre valsedlar; en ljusblå för val till landstingsfullmäktige, en vit för val till kommunfullmäktige eller Europaparlamentet och en gul för val till riksdagen.)
  • Ordmärket, dvs Valmyndighetens namn i svart text.

Dessa två delar får inte användas separat.

Valmyndighetens logotyp är registrerad som ett varumärke hos Patent- och registreringsverket. Logotypen är ett viktigt igenkänningstecken och avsikten är att den ska göra det tydligt att det är Valmyndigheten som är avsändare, av budskap och producerat valmaterial. Vid länkning till Valmyndighetens webbplats får logotypen inte användas, för att hindra att det uppstår tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.

Valmyndigheten intar en mycket restriktiv hållning till att andra än myndigheter inom valadministrationen använder logotypen. Logotypen får inte användas i reklam, marknadsföringssyfte eller partipolitiska sammanhang. Den får endast användas i redaktionella utrymmen i samband med publicering av information om Valmyndigheten. Kontakta i så fall Valmyndigheten för att få logotypen i t.ex. pdf, jpg eller eps.

Valmyndigheten vill informera om att det kan förekomma att det runda symbolmärket används av andra än valadministrationen, t.ex. på webbplatser och på konton i sociala medier, trots att myndigheten inte har gett sitt godkännande till det. När en sådan användning uppmärksammas försöker Valmyndigheten i första hand att få kontakt med användaren och be denne att respektera myndighetens inställning att det endast är den svenska valadministrationen som får använda symbolmärket.