Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Regleringsbrev avseende Valmyndigheten

Länk till regleringsbrevet för Valmyndigheten på Ekonomistyrningsverkets webbplats

På Ekonomistyrningsverkets webbplats finns även äldre regleringsbrev att läsa.