Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Regleringsbrev avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati

Detta anslag brukar kallas valanslaget.

Länk till regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

På Ekonomistyrningsverkets webbplats finns även äldre regleringsbrev att läsa.