Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten

SFS nr: 2007:977
Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Utfärdad: 2007-11-22

Länk till förordningstexten på Riksdagens webbplats