Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Om oss

"Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet."

Valmyndigheten inrättades den 1 juli 2001 och har som uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar.

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.

Det praktiska arbetet utförs av Valmyndighetens kansli. Kansliet leds av en kanslichef och har för närvarande 17 anställda.

Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten

Skatteverket är från och med 1 april 2016 värdmyndighet för Valmyndigheten. Förändringen innebär att den personal som arbetade vid Valmyndigheten istället anställts av värdmyndigheten. Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten.

Valmyndigheten kvarstår som nämndmyndighet, men utan eget arbetsgivaransvar. Valmyndighetens ansvar och uppgifter som central valmyndighet består, liksom uppdelningen av ansvar mellan Valmyndigheten och de lokala och regionala valmyndigheterna (kommunernas valnämnder samt länsstyrelserna).

Förändringen beslutades av regeringen i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten.

Länk till förordningstexten på Riksdagens webbplats