Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Om oss

Valmyndigheten planerar och genomför val och landsomfattande folkomröstningar. Arbetet bedrivs av Valmyndighetens kansli som har cirka 20 anställda och leds av en kanslichef.

Skatteverket är värdmyndighet åt Valmyndigheten och upplåter lokaler och sköter även administrativa och handläggande uppgifter.

Mer om Valmyndighetens uppdrag finns att läsa i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten.

Läs mer om Valmyndighetens uppdrag i förordningen