Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valsedlar

Gula valsedlar gäller för val till riksdagen, vita valsedlar gäller för val till kommunfullmäktige och blå valsedlar gäller för val till landstingsfullmäktige.

Nyheter från 2018 års val

Nya regler om partier, kandidater och valsedlar gäller från och med 2018 års val:

  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • För att kunna bli invald måste en kandidat i förväg ha samtyckt till kandidatur.

Valsedlar med kandidatnamn, så kallade namnvalsedlarnamnvalsedlar

På namnvalsedlarna finns både partinamn och kandidatnamn. Det står även vilket val valsedeln gäller för, t.ex. riksdagsvalet. Längst ner på valsedeln står vilket område valsedeln gäller för, t.ex. en viss valkrets.

På namnvalsedeln finns en text där det framgår hur du kan personrösta.

Läs om att personrösta med namnvalsedel här

Partierna beställer sina namnvalsedlar hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer partierna valsedlarna hos Valmyndigheten. Valsedlarna publiceras på www.val.se allt eftersom beställningarna kommer in.

Det är partierna som lägger ut sina namnvalsedlar där du kan rösta.

Blanka valsedlarnamnvalsedlar

Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på kandidater.

På de blanka valsedlarna står det vilket val valsedeln gäller för, t.ex. val till riksdagen.

Blanka valsedlar finns utlagda i alla vallokaler och röstningslokaler. Det ser röstmottagarna till. Om valsedeln för det parti du vill rösta på saknas kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Då räknas den som en röst för partiet förutsatt att partiet har anmält deltagande i val.

Om du röstar blankt, dvs. lämnar valsedeln tom, räknas den som en blank röst vid sammanräkningen. En blank röst räknas som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna. Valmyndigheten och länsstyrelserna redovisar hur många som röstat blankt.personrösta genom att skriva kandidatens namn på blank valsedel

För vissa partier kan du även personrösta med en blank valsedel. Det är de partier som inte har anmälda kandidater.

Läs mer om när du kan personrösta med blank valsedel

Läs mer om att rösta på parti med blank valsedel

Valsedlar med partinamn, så kallade partivalsedlarpartivalsedlar

En partivalsedel är en valsedel där partiets namn är förtryckt. Det finns inga förtryckta kandidater på en partivalsedel. På partivalsedlarna står det vilket val valsedeln gäller för, t.ex. val till riksdagen.

Du kan använda valsedeln om du vill rösta på ett parti.

För vissa partier kan du även personrösta med en partivalsedel. Det är de partier som inte har anmälda kandidater.

Läs mer om att personrösta med partivalsedel

Var finns valsedlarna?

I alla vallokaler och röstningslokaler lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till riksdag, kommun och landsting av röstmottagarna.

Det är de partier som fått mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen som får sina partivalsedlar utlagda.

Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för kommun- och landstingsvalen för de partier som sitter i kommun- respektive landstingsfullmäktige.

Läs mer om utläggning av valsedlar här, samt om utläggning av valsedlar vid val till Europaparlamentet.