Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Räkna själv med valsimulatorn

Valmyndigheten har skapat en valsimulator där du kan sätta dig in i alla detaljer i beräkningen av mandat.

Valsimulatorn är ett verktyg för utbildning och information med anledning av att nya regler för mandatfördelning kommer att gälla från och med 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Här är några exempel på vad du kan använda valsimulatorn till:

  • Du kan ladda in ett valresultat från ett tidigare val.
  • Du kan applicera andra regelverk på valresultatet, t.ex. kan du se vad som händer om du tillämpar det nya regelverket som ska gälla fr.o.m. 2018 på ett valresultat från 2010.
  • Du kan lägga till/ta bort partier och valkretsar.
  • Du kan ändra på antal röster och antal röstberättigade.
  • Du kan ner på detaljnivå ändra på en specifik parameter i valsystemet, t.ex. kan du se vad som händer med valresultatet om utjämningsmandaten togs bort, om 4%-spärren istället var en 7%-spärr, eller om antalet mandat i ett fullmäktige ökar med 10.

Längst ner i simulatorn finns en länk till just den beräkning som du gjort. Kopiera länken om du vill spara dina beräkningar, eller om du vill dela med dig av dina beräkningar i t.ex. ett mail.

Öppna valsimulatorn i ett nytt fönster

Opinionsundersökningar

Valsimulatorn kan även användas för att se vad mandatfördelningen skulle bli om den senaste opinionsundersökningen blev valresultat. Valsimulatorn är förberedd med regelverken för år 2018 och hela riket är sammanslaget till en valkrets.

Gör så här:

  1. Klicka här
  2. Skriv in de aktuella procentfördelningarna multiplicerat med 100, så att det blir heltal. Se till så att antalet röster summerar upp till 10.000.
  3. Tryck sedan på ”Beräkna” och scrolla ner till ”3. Slutligt resultat” för att se resultatet.